BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur'a Prim Borcu Olanlar Acele Etsin / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

Bağ-Kur'a Prim Borcu Olanlar Acele Etsin / Zekeriya Mutlu

 Geçtiğimiz Nisan ayında yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile esnaf sanatkarlar lehine bazı iyileşmeleri ve fırsatları da beraberinde getirmiştir. 
Öncelikli olarak 6645 sayılı kanunun, emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lulara tanıdığı bir fırsata değinmek istiyorum.
Bilindiği gibi, bir Bağ-Kur'lunun emekli olabilmesi için prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. 
Ne var ki Türk ekonomisinin zorlu koşullarının, en fazla sermayesi ve finans olanakları sınırlı olan üyelerimizi etkilediği de bir gerçektir. Kirasını, yanında çalışanın ücretini bile ödemekte zorlanan esnaf sanatkarlarımızın bir kısmı, Sosyal Güvenlik Primi ödemelerini aksatmışlardır.

GEREKLİ OLANI ÖDEYİN
Dolayısıyla, emekli olmak isteyen Bağ-Kurlu üyelerimizin öncelikle bu prim borçlarını temizlemeleri gerekmektedir.
6645 sayılı kanun, bu konumdaki üyelerimize güzel bir imkan tanımaktadır.
Şöyle ki;
Uzun süreli prim borcu bulunan ancak emekliliği için daha az bir sürenin primini ödemesi yeterli olan üyelerimiz, Temmuz sonuna kadar sadece ihtiyaç duydukları ayların borçlarını ödedikleri takdirde emekli olabileceklerdir.
Örneğin, 24 ay prim borcu bulunan ancak emeklilik için 10 aya ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lu bir üyemiz, 31 Temmuz Cuma mesai bitimine kadar 10 aylık borcunu ödediği takdirde emekli olabilecektir. 
14 aylık prim borcu, sigortalılık süresi ile birlikte silineceği için bu kişinin fazladan prim ödemesi de gerekmeyecektir.
Bu durum, ekonomik güçlükler içinde her geçen gün kan kaybeden esnaf sanatkarlarımız için önemli bir fırsat olacaktır. Çünkü zaten finans sıkıntısı çeken üyelerimiz, bu şekilde ödemek zorunda olmadıkları günlerin prim borçları nedeniyle emekli olamama mağduriyetinden de kurtulacaklardır. 

SGDP KESİNTİSİ
Öte yandan, yine 6645 sayılı kanunla, çalışan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından yüzde 15 oranında kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi, Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'a düşürülmüştür. Yani emekli çalışan Bağ-Kur'lunun Ağustos ayında alacağı maaştan yüzde 10 oranında SGDP kesintisi yapılacaktır.
İzmir Birliği olarak bu güne kadar her platformda SGDP kesintilerinin haksızlığını dile getirmiş, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ederek ekonomiye katkı veren üyelerimizin adeta cezalandırıldığına dikkat çekmiştik.
Dolayısıyla hükümetin SGDP primini düşürmesini olumlu karşılıyor ve teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde bu kesintinin tamamen kaldırılmasını, kendisine ve çalışanlarına iş ve aş sağlayan üyelerimizin bu açıdan rahatlatılmasını da temenni ediyoruz.

SAĞLIK HİZMETİ
Bu vesileyle, prim borcu bulunduğu için sağlık hizmeti alamayan pek çok Bağ-Kur'lu üyemizin sıkıntısını buradan bir kez daha yansıtmak da yararlı olacaktır. 
Bilindiği gibi, 60 günden fazla prim borcu bulunan Bağ-Kurlular sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. 
Bu durum tüm sigortalıları bir şemsiye altında toplama hedefi bulunan Sosyal Güvenlik Sistemi'nde bir adaletsizlik yaratmaktadır. Çünkü aynı durumda bulunan bir 4/a'lı (Kendi işinde değil, başkasına ait bir işyerinde çalışan kişi) sağlık hizmeti alabilmektedir. Ayrıca rapor alıp çalışamadığı günlerin bedelini de sigortadan tahsil edebilmektedir. Oysa esnaf sanatkarlar işyerini açmadığı gün evinin nafakasını sağlayamama tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bu açıdan rahatsızlanan bir üyemizin en kısa sürede sağlığına kavuşması ve işinin başına dönmesi için sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi son derece önemlidir.
Öte yandan rahatsızlanan üyemize, durumunu raporla belgelediği takdirde, çalışamadığı günlerin bedelini o ay ödeyeceği SGK priminden düşebilme imkanı da tanınmalıdır.

(Kaynak: Yeni Asır | 29.07.2015)

GÜNDEM