BASINDAN YAZILAR
Şirket Birleşmesine Çalışanın İtiraz Hakkı Var! / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Şirket Birleşmesine Çalışanın İtiraz Hakkı Var! / Ahmet Metin Aysoy

 Bu yazımızda, çalışanları ilgilendiren güncel bir sorunu ele alacağız.

Ticaret ortaklığı niteliği taşıyan şirketlerin birleşmesi, bu şirketlerde çalışan kişileri hep tedirgin etmiştir.

Çalışanların bu durumda, özellikle kıdem tazminatı alacakları konusunda taşıdıkları kaygı önem taşımaktadır.

Konuyla ilgili açıklamamızı maddeler halinde sunalım.

1-Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 178. maddesi, şirket birleşmesi halinde, çalışanlara birleşmeye itiraz hakkı tanımıştır.

2-İtiraz hakkını kullanan çalışanın iş sözleşmesi bildirim süresinin sonunda sona erer. Çalışan iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği için, kıdem tazminatını ve diğer alacaklarını alma imkanını elde eder.

3-Türk Ticaret Kanunu özel kanundur. İş Kanunu da özel kanundur. Ancak, Türk Ticaret Kanunu sonraki kanun olduğu ve şirket birleşmesi ile ilgili özel hükümlere yer verdiği için öncelikle uygulanma vasfına sahiptir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 06.07.2015)

GÜNDEM