BASINDAN YAZILAR
Emekli Memur Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Emekli Memur Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi? / Mehmet Bulut

 Memuriyetten emekli olduktan sonra özel sektörde veya kamuda çalışmaya devam edenlerin en çok merak ettiği konu maaşlarının kesilip kesilmeyeceği. Ülkemizde ister özel sektörden isterse de memuriyetten emekli olanların en önemli sorunu, emekli maaşlarındaki düşüklük. Hal böyle olunca da birçok emeklimiz oturup dinlenmek yerine çalışmayı tercih etmekte.
Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya başlayınca da kafalarına başka sorular takılıyor ve “Acaba maaşım kesilir mi” diye sorular soruyorlar. Bunun dışında “Nasıl olsa emekli olmuşum, SGK ile işim olmaz” diyerek kayıtdışı çalışmayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki emekli olan memurlarda durum nasıl? Hangi durumlarda maaşları kesiliyor veya kesilmiyor?
 
Memurun emekli aylığı ne zaman kesilir?
Emekli olan devlet memurları bazı durumlarda çalışmaları halinde aylıkları kesiliyor. Peki nerelerde çalışırlarsa bu durum söz konusu?
  Kamuda yeniden memur olarak çalışmaya başlanırsa.
  Belediyelere bağlı şirketlerde çalışmaya başlanırsa.
  Hazineden yardım alan kuruluşlarda çalışmaya başlanırsa.
  Sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan herhangi bir ortaklıkta çalışmaya başlanırsa.

Özel sektörde çalışırsanız prim ödersiniz
Eğer memuriyetten emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlarsanız emekli maaşınız kesilmez. Ancak bu durumda olanlardan sosyal güvenlik destek primi adı altında bir ödeme alınıyor. Sosyal güvenlik destek priminin oranı %32. Yani işverenden almış olduğunuz brüt ücretin %32’si kadar SGK’ya prim ödemeniz gerekiyor. Bu primin %24.5’i işverenin cebinden %7.5’i ise çalışanın ücretinden kesilerek ödeniyor.
Hemen belirtelim ki ödenen bu destek priminin emekli maaşınıza bir etkisi yok. Yani bu primi ödediğiniz için zamanla emekli aylığınızda bir artış olmaz. Dolayısıyla sosyal güvenlik destek primi, çalışan emeklilere ceza niteliğinde ve biraz da genç işsizliğini azaltmaya yönelik bir politika aracı. Ama bu haliyle daha çok emekli işçilerin kayıtdışı çalışmalarına neden oluyor diyebiliriz.

Emekli memursanız işyeri açmayın
Şayet memuriyetten emekli olduktan sonra bir iş kurarsanız veya şirket ortağı olursanız SGK, emekli maaşınızdan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesecek. Temmuz ayından itibaren bu şekilde kesilen SGDP oranı %10 oranında olacak. Yani almış olduğunuz emekli maaşınızı %10 eksik alacaksınız. Örneğin 1000 TL emekli maaşınız varsa 100 TL’si prim olarak kesilecek.
Peki söz konusu kesinti hangi durumlarda yapılıyor? Emekli olup aşağıdaki faaliyetleri yürütenlerden SGDP kesintisi yapılıyor:

1.Ticari kazanç nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2. Serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,
3. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
4. Limited şirket ortakları,
5. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
6. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
7. Donatma iştiraklerinin ortakları.  

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 29.06.2015)

GÜNDEM