BASINDAN YAZILAR
İhbar Tazminatını Kimler Alır? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

İhbar Tazminatını Kimler Alır? / Mustafa İşcan

 Çalışan ve işverenler tarafından çok bilinmese de 1 gün dahi çalışan veya işçi çalıştıran, o 1 gün sonunda işten işçiyi çıkartırsa veya işçi ayrılıp çalışmam diyorsa 2 haftaya kadar ihbar öneli ödemek zorundadır. Çalışma hayatımızda bu derece önemli bir yer tutan bu konu pekte bilinmiyor veya bilinse dahi uygulanmıyor.

Ne zaman ihbar tazminatı doğar?
İşveren, işçisine haklı sebebe dayanmadan yarın gelme derse, işte o anda işçinin ihbar öneli hakkı doğar. Yani çalıştığı süreye göre işveren 2 hafta ile 8 hafta arasında ücretini ödemek zorundadır. Aynı şekilde, işçi için de “ben yarın işe gelmiyorum” dediğinde, işverenin işçiden çalıştığı süreye göre 2 ile 8 hafta arasında ücret alacağı doğar. 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca, belirsiz süreli yani ne zaman sona ereceği önceden belirlenmemiş olan iş sözleşmesinin (hizmet akdinin), işveren veya işçi tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceği durumlarda, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermesi gerekmektedir. Buna ihbar süresi veya ihbar öneli denir. Bu süreye uymadan, yani maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermeksizin iş sözleşmesini fesheden işçi veya işverenin karşı tarafa işçinin ihbar süresi kadar ücreti tutarında tazminat ödemesi gerekir ki buna da ihbar tazminatı denir.

Ne zaman ihbar tazminatı doğmaz?
İş sözleşmesinde 2 ay deneme süresi açık olarak belirtilmişse, bu süre içerisinde işçi veya işveren sözleşmeyi sonlandırırsa, herhangi bir ihbar öneli ödemek zorunda değildir. Bir de 4857 sayılı Kanununun 24’üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi veya 25’inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde ise ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu haklı sebeplerin varlığı halinde işçi veya işveren ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekmez.

Bildirim Süreleri Ve İhbar Tazminatı Tutarları
Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı

1 gün ile 6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1.5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1.5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 haftalık Ücret
Kemal Arıcı

15.06.2015 tarihinde çalışmaya başladığım işyerinde, patron 5 gün sonra herhangi bir sebep belirtmeksizin “yarın işe gelme, senle çalışmak istemiyorum” dedi ve herhangi bir ücret vermedi. Ne gibi haklarım var?
Noter kanalı ile işyerinize bir ihtarname çekerek çalışmış olduğunuz sürenin parasını ve ayrıca 2 haftalık ihbar öneli hakkınızı isteyip daha sonra durumu Alo 170’e bildirip bir şikayet dosyası açtırmanız menfaatinize olur.
Büşra Nur

Babam için soruyorum. 01.02.1968 doğumlu, 01.11.1985 işe giriş tarihi 7000 gün primi vardır. Ne zaman emekli olabilir?

Babanız 01.11.1985 sigorta başlangıcı ile 49 yaş 5300 gün ile emekli olur.
Hanife İçli Bilir

1962 doğumluyum. 20.05.1984 işe giriş tarihim. Hala sigortalı olarak çalışıyorum. 2500 iş günü primim var. Doğum borçlanması yaparak 3600 günde emekli olabilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim?
20.05.1984 sigorta başlangıcınız ile 20 yıl 40 yaş 5000 gün ile emekli olabilirsiniz 3600 gün ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: Milligazete.com | 24.06.2015)

GÜNDEM