BASINDAN YAZILAR
Evde Çocuk Bakım Projesinden Kim Nasıl Yararlanacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Evde Çocuk Bakım Projesinden Kim Nasıl Yararlanacak? / Şevket Tezel

 AB uyum projeleri kapsamında çıkartılan düzenlemelerden biri de evde çocuk bakım hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla kadının istihdamının desteklenmesi projesi.

2017 yılında tamamlanması öngörülen proje ile küçük çocuk sahibi kadınların çalışma yaşamın iştirakinin temini ile kayıtdışı çocuk bakımı yapan bakıcıların istihdamını kayda alınması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde İzmir ve Bursa illerinde 1750’şer Antalya ilinde 1500 olmak üzere 5 bin anneye iki yıl parasal destek sağlanmış olacak.

Kimler Faydalanacak?

Proje ile;

 • İlk kez işe başlayacak, işine geri dönecek veya kayıtsız çalıştırdığı çocuk bakıcısını

      kayıtlı hale getireceklere 24 aya kadar aylık 300 avro,

 • Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise 24 aya kadar aylık 390 avro,

Parasal destek sağlanması öngörülüyor.

Bir işveren yanında iş sözleşmesi ile işçi olarak tam zamanlı çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten faydalanabilecekler.

Müracaat edeceklerin;

 • T.C. vatandaşı olmaları
 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmeleri,
 • Analık izin süresini geçirmiş olmaları,
 • Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olması,

Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması (2015 ikinci altı ayı için 2.546 TL)

 • Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,
 • Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması,
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle SGK’ya Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi,

Gerekiyor.

Çalıştırılacak Çocuk Bakıcısının da;

 • T.C. vatandaşı ve kadın olması,
 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olması,
 • Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde

            oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,

 • Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olması,
 • En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olması,

Şart bulunuyor.

1.derece akrabalara anne ve baba, ikinci derece akrabalara kardeşler, büyükanne, büyükbaba, torunlar, 3.derece akrabalar amca, hala, dayı, teyze, yeğen olduğundan çocuğun büyükanne ve büyükbabalarının, eğer evde kalarak bakıcılık yapacaksa çocuğun hem anne hem de babasının kardeş, büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı, teyzelerine, yeğenlerine kadar akrabaları proje kapsamında bakıcı olarak çalıştırılamayacak.

Ön Kayıtlar 25 Haziran 2015’te SGK web itesinden

Ön kayıt için annenin en geç 1 gün önce işe başlamış olması gerektiğinden işe başlamış durumdaki annelerin 25 Haziran 2015 tarihinde sabah saat 10:00’da SGK’nın web sayfası www.sgk.gov.tr’de açılacak linkten ön kayıt yaptırmaları mümkün bulunuyor.

Ön kayıtta müracaatçılara kesin kayıt için randevu gün ve saati verilecek. 

Kesin Kayıtlar

İnternet üzerinden alınacak ön kaydın ardından ilgililerin kesin kayıtları, ön kayıt aşamasında verilen randevu tarih ve saatinde Bursa, Antalya ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde

kurulacak olan başvuru masalarında yapılacak.

Çocuk bakıcısının ise kesin kayıt başvurusu anında annenin yanında hizmet akdine tabi işçi olarak tam zamanlı sigortalı çalışıyor olması ya da en geç kesin kaydın yapıldığı gün SGK’ya EK-9 kapsamında (Çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) tescilinin yapılmış olması gerekiyor.

Kesin kayıtta;

 • Anne ve çocuk bakıcısının kimlik belgelerinin fotokopisinin,
 • Annenin işyerinden alacağı çalışma ve ücret durumunu gösterir belgenin,
 • Annenin Banka Taahhüt Formunun,
 • Anne ve Çocuk Bakıcısı Banka Hesap Bilgilerinin,
 • Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesinin,
 • Çocuk Bakıcısının Diplomasının (En az ilkokul),
 • Doldurulmuş ve anne ile çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formunun,
 • İmzalı Başvuru Formunun,
 • Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikasının,
 • Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimlik Belgesinin

hazır edilmesi gerekiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 23.06.2015)

GÜNDEM