BASINDAN YAZILAR
Sigorta Primleri Yatırılmamış Olanlar Dikkat! / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Sigorta Primleri Yatırılmamış Olanlar Dikkat! / Ahmet Metin Aysoy

Bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalıştınız. İşveren sizin sigortalı olarak bildiriminizi yapmadı. Hizmetinizi saydırmak için izleyeceğiniz yol:

1- Hizmetinizin geçtiği yılın sonundan itibaren en geç beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak, hizmet tespit davası açmalısınız.(Hak sahibi vefat etmişse davayı dul ve yetimler de açabilir)

2- Davada işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da hasım göstermelisiniz. (Çalıştığınız süreler içinde işyeri el değiştirmiş ise, bu sürelere ilişkin bütün işverenlerinizi, SGK ile birlikte hasım göstermeniz gerekir.)

3- Davada tanık dinleterek /belge göstererek hizmetinizi kanıtlayabilirsiniz.

Hizmetinizi kanıtlayarak davayı kazandınız. Mahkeme kararı da kesinleşti. Ancak, mahkeme kararı ile tespit edilen hizmet sürenize ilişkin primlerin sizden ve işvereninizden tahsil edilememesi halinde, bu süreler yaşlılık aylığı taleplerinizde dikkate alınacak mı?

Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi (13.12.2010 gün ve E. 2010/13035. K.2010/16459.) Kararında, hizmet tespit davasıyla kazanılan gün sayısının, prim ödenmese dahi, hükmün kesinleşmesinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bağlayıcı olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak, hizmet tespit davası kararı ile kazanılan gün sayısı, tespite ilişkin hükmün kesinleşmesinde sonra, bu sürelere ait prim ödenmezse bile, yaşlılık aylığı taleplerinde dikkate alınacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 17.06.2015)

GÜNDEM