BASINDAN YAZILAR
Gece Mesaisinde Ara Dinlenmeleri / Arif Temir - MuhasebeTR

Gece Mesaisinde Ara Dinlenmeleri / Arif Temir

 Çalışanların çalışma süreleri ve ara dinlenmeleri kanunla belirlenmiştir. Çalışan ve çalıştıranların bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor. Çalışanların çalışma süresi içerisinde belirli bir süre dinlenmelerine ara dinlenmesi deniliyor. Çalışma süresi arttıkça ara dinlenmesi süresi de artmaktadır. Ara dinlenmesi süreleri dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor. Ara dinlenmesi konusunda uygulamada oluşan boşluklarda yargı kararları ile doldurulmaktadır. Yargıtay vermiş olduğu bir kararda; günde onbir saate kadar olan (onbir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesinin en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

Süreler için sözleşme 
Dinlenme süreleri iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 
Dinlenme sürelerinin çalışanlara  aralıksız olarak verilmesi gerekiyor. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile aralı olarak da kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri bir işyerinde çalışan işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.  
Çalışma süresinden düşülür 
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenmesi süreleri günlük çalışma süresinden düşülür. Örneğin işçi Ali Bey, bir işyerinde günde 09.00-18.00 saatleri arası çalışıyorsa ve bir saat ara dinlenmesi kullanıyorsa  Ahmet Beyin günlük çalışma süresi sekiz saattir. 
Bir işçi günde en fazla 11 saat çalışabilir. Yeraltı işlerinde ve basınca maruz kalınan yerlerde günlük çalışma süresi 7.5 saat, bazende daha az olarak belirlenebiliyor. 
Turizmciye fazla mesai 
Gece çalışması 7.5 saatten fazla olamıyor. Gece dönemi saat 20.00 ile 06.00 saatleri arasını kapsıyor. 23 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Sayılı  Kanun ile turizm, güvenlik ve sağlık sektöründe çalışanlar gece döneminde 7.5 saatten fazla çalışabilecek. Bunun için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Örneğin bir otelin güvenlik görevlisi yazılı onayının alınması şartıyla gece döneminde 8 saat çalıştırılabilecek. Bu düzenleme başta turizmciler olmak üzere güvenlik ve sağlık sektörü mensuplarını oldukça rahatlattı. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 16.06.2015)

GÜNDEM