BASINDAN YAZILAR
Seçim İçin İstifa Eden Sağlıktan Nasıl Yararlanır? / Ersin Umdu - MuhasebeTR

Seçim İçin İstifa Eden Sağlıktan Nasıl Yararlanır? / Ersin Umdu

 30 Mart 2014 ‘te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri yaklaşıyor. Aday adayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu süreçte kamu görevlileri de aday olmak için kurumlarından istifa ediyor. 29 Kasım’a kadar istifalar devam edecek. 298 sayılı Kanun’un ek 7. Maddesi’ne göre; yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; aday ve aday adayı olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 1 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecek. Söz konusu döneme baktığımızda yaklaşık 6-7 ay memuriyetten ayrı kalmış olacaklar.

Sağlıkta 100 gün, hakları

Kanunun 9. Maddesi gereği 4/c’li sigortalıların ayrıldıkları tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. Ancak kanunun 67. Maddesi gereği; Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle GSS’den yararlanır.

Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Buna göre memurun seçim sebebi ile istifa ettiği tarih itibari ile geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa 10+90=100 gün daha sağlıktan yararlanırlar. 100. günden sonra yararlanmazlar. Bu da seçim sonucu olan 30 Nisan 2013’e kadar yaklaşık 3-4 aylık süre zarfında sağlıktan yararlanamayacakları anlamı çıkmaktadır. Bu süreçte eğer seçim sebebi ile istifa eden memur eş, çocuk, anne veya babası üzerinden bakılmakla yükümlü statüde olursa onların üzerinden sağlıktan yararlanabilecektir.

Göz ardı edilmemeli

Bakılmakla yükümlü statüde değilse bu durumda genel sağlık sigortası açısından tescilinin yapılması için istifa ettiği 100. günü takip eden 1 ay içinde gelir tespiti yaptırması ve gelir tespitinin sonucuna göre GSS’li olması gerekir. Ya da doğrudan SGK’nın ilgili müdürlüğüne başvurarak ‘Kişi başına düşen gelir durumum aylık asgari ücretin 2 katının üstünde’ diye belirtilmesi halinde gelir tespitine gerek olmadan GSS olunur. GSS ile ilgili başvuru olmaması halinde SGK tarafından kişi re’sen tescil edilir ve adına genel sağlık sigortası borcu tahakkuk eder. Ateşli seçim atmosferine girilirken memur adayların bu sorunu göz önünde tutmaları gerekir. Umarım bütün adaylar sorunsuz bir seçim süreci yaşarlar ve seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olur.

(Kaynak: Gazete Vatan | 15.06.2015)

GÜNDEM