BASINDAN YAZILAR
1 Temmuz’da Asgari Ücretliye Günlük 1,71 Lira Zam Yapılacak / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

1 Temmuz’da Asgari Ücretliye Günlük 1,71 Lira Zam Yapılacak / Özgür Erdursun

Asgari Ücret 1 Temmuz’da zamlanacak. Çalışanın cebine Asgari Geçim İndirimiyle birlikte 949,07 Lira girmekte, 1 Temmuz’da yapılacak artış ile birlikte asgari ücretlinin cebine 51,47 Lira daha fazla girecek. Asgari ücretin net rakamı Asgari geçim İndirimi ile birlikte 1.000,54 Lira olacak. Asgari ücretlinin maaşı günlük 1,71 Lira aylık 51,47 Lira zamlanacak. Asgari ücretlinin cebine 1.000,54 Lira girerken, çalışan bir kişinin işverene maliyeti ise 1.560,03 lira olacak. İşveren ödemelerini her ay düzenli yapar ise işverene maliyeti 1.496,36 lira olacak.

1 Temmuzda asgari ücretin değişmesiyle birlikte sadece asgari ücret değil, asgari ücrete bağlı olarak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık sigortası, idari para cezaları da değişecek. 1 Temmuz'dan itibaren işsizlik maaşı en az 509,40 en fazla 1.018,80 Lira olacak.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2015 – 31.12.2015 Dönemi)

Brüt Ücret

1.273,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

178,29 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

12,74 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.082,48

Gelir Vergisi

162,37 TL

Damga Vergisi

9,67 TL

Kesintiler Toplamı

363,06 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

90,11 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.000,54 TL

Asgari Ücret ve İşverene Maliyetleri:

01.07.2015 – 31.12.2015

Brüt Asgari Ücret

1.273,50

SSK PRİMİ % 20.5 ( İşveren Payı )

261,07

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

25,46

İşverene Maliyeti TOPLAM

1.560,03


 

SORU: Özgür Bey, 01.04.2011 tarihinde emekli oldum. Çalıştığım işyeri 5-6 kişiyi firmamızda çalışmadığı halde sigortalı olarak göstermiş. Bu kişilerin sigortalılıkları iptal edilirken benim de sigortalılığım iptal edildi, buna bağlı olarak emekliliğim de iptal edildi. SGK benden ödemiş olduğu maaşları da geri istiyor. Maddi manevi çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, bana yardımcı olursanız minnettar olurum. İSMİ SAKLI

CEVAP: 5510 sayılı yasanın “Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi” başlıklı 59. maddesinin 2. fıkrası şöyledir: “Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflas idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.”

Madde içinde var olan, “Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir” cümlesinde olduğu gibi denetim elemanlarınca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Tutanaklardan sonra denetim elemanı kendi görüşlerini içeren rapor düzenler, rapor ise sadece o denetim elemanının görüşüdür. Bu konuda dava açıp o işyerinde fiilen çalıştığınızı kanıtlamanız gerekiyor. Aksi halde size ödenen maaşlar faiziyle geri istenir ayrıca sağlık haklarından yararlandıysanız bu hizmetlerinde ücretleri sizden talep edilir ve bir daha emekli maaşı da alamazsınız.

BİLGİ: İşsizlik maaşından yararlanabilmek için; sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması ve son 3 yıl içinde en az 600 prim gününün olması gerekir. İşsiz kalan sigortalılar en az 6 ay, en fazla 10 ay süreyle işsizlik maaşı alırlar.

(Kaynak: Olay.com | 15.06.2015)

GÜNDEM