BASINDAN YAZILAR
Bir Barajı Da AYM Yıktı / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Bir Barajı Da AYM Yıktı / Sadettin Orhan

Geçtiğimiz yıl çıkarılan 6552 Sayılı Torba Kanun’un çok sayıda maddesi iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürülmüştü. Yüksek mahkemenin hangi maddeleri iptal edeceği merakla bekleniyordu. Nihayet iptale ilişkin karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte AYM’nin iptal ettiği başlıklar.

Yüzde 3 sendika barajına iptal

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkarılırken, sendikal baraj yüzde ondan bire çekilmişti. Fakat Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye olmayan sendikalar için yüzde üç baraj konulmuştu. Yani sendikalar arasında, ILO normlarına aykırı olarak, adaletsiz bir baraj farkı getirilmişti. Düzenleme, ESK’den bağımsız hareket etmek isteyen sendikalara üç kat daha fazla üye şartı getiriyordu. İşte AYM, iptal kararıyla bu adaletsizliğe son vermiş oldu. Bundan sonra Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye olsun veya olmasın bütün sendikalar yüzde bir işkolu barajına tabi olacaklar.

Deniz taşımacılığı İSG kapsamında

Bir diğer iptal kararı da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla ilgili. Kanunda yapılan son değişiklikle denizyolu taşımacılığı yapan araçlar İSG dışına çıkarılmıştı. AYM bu düzenlemeyi de Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Böylece iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında gereken bütün yükümlülükler, deniz taşımacılığı için de geçerli olacak. Örneğin deniz taşıma araçlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilecek. Yine bu işyerlerinde risk değerlendirmesi, acil durum ve yangın planları yapılacak ve çalışanlara gerekli eğitimler verilecek.

Şikayet edebilirsiniz

Soru: Sadettin Bey, ben bir firmada asgari ücretle hizmetli olarak çalışıyorum. Bankaya yatan para hariç elden herhangi bir ücret almıyorum. Yalnız maaş bordromda 108 TL yazan asgari geçim indirimini alamıyorum. Oysa AGİ asgari ücret dışı bir para değil midir? Bu parayı işten çıkış sonrası talep edebilir miyim? Bordroyu her ay imzalıyorum. Bu durumda alamadığım AGİ tutarını yine de talep edebilir miyim? İsmi Mahfuz.

Cevap: Değerli okurum, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) net asgari ücretten ayrıca ödenir. Yani AGİ, işveren tarafından ödenen bir ücret değil, işçinin devletten alacağıdır. Bugün için net asgari ücret 859 liradır. Buna 108 lirayı eklediğimizde size net 967 lira ödeniyor olması gerekir. Eğer bundan daha az bir ücret alıyorsanız, işveren tarafından ücretiniz eksik ödeniyordur. Dilerseniz şimdi, dilerseniz işten ayrıldıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Bordroyu ihtirazi kayıt düşmeden imzalamanız sizin aleyhinize olur fakat şahitlerle veya diğer delillerle de iddianızı ortaya koyabilirsiniz. Aksini ispatlama yükümlülüğü işverene ait olacaktır.

Borçlanmada haziran avantajlı

Soru: Sadettin Bey, eşim için doğum borçlanması yapacağız. Toplamda üç çocuk için 6 yıl borçlanabiliyoruz. Bu borçlanmayı ne zaman yaptığımızın bir önemi var mıdır? Ödeyeceğimiz tutar veya bağlanacak aylık yönünden borçlanma tarihi fark eder mi? Yılmaz K.

Cevap: Değerli okurum, bağlanacak aylık açısından borçlanma tarihinizin önemi yoktur. Her halükarda aynı rakam bağlanır. Fakat ödeyeceğiniz borçlanma tutarı için haziran ayı avantajlıdır. Önümüzdeki temmuz ayında asgari ücret artacağı için borçlanma bedeli de artmış olacaktır. 30 Haziran’a kadar SGK’ya başvurmanız halinde altı yıllık borçlanma için toplamda 1670 lira avantajınız olacaktır.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 12.06.2015)

GÜNDEM