BASINDAN YAZILAR
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu / Resul Kurt - MuhasebeTR

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu / Resul Kurt

6645 sayılı Torba Kanun'un 74. maddesi ile mesleki yeterlilik belgesi alınması şartı getirilmiştir. Hükme göre “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, kurumca standardı yayımlanan ve bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.”

25 Mayıs 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile de tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olan ve tebliğde yer alan mesleklerde çalışanlar için 'Meslekî Yeterlilik Belgesi' alma zorunluluğu açıklanmıştır.

Meslekî Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan kişiler 25.05.2016 tarihinden sonra çalışamayacaklar. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Bu konudaki denetimler iş müfettişlerince yapılır ve tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası verilecektir.

***

Bağ-Kur borcunun silinmesi için başvuru şart değil
6645 sayılı Torba Kanun ile Bağ-Kur’lulara getirilen önemli bir hak da 12 aydan fazla prim borcu olan Bağ-Kur’luların sigortalılıklarını durdurma; dolayısıyla borçlarını sildirme hakkı tanınmasıdır. Sektörde bazı kişilerce Bağ-Kur’luların mutlaka temmuz sonuna kadar bu haktan yararlanmak için başvurması gerektiğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu da www.sgk.gov.tr üzerinden yaptığı açıklamada bu konuya değinmiştir. Buna göre:
6645 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemeye göre, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalısı olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri halinde sigortalılıkları durdurulacaktır.

31.7.2015 tarihini beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları hemen durdurulmaktadır. 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalısı olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri halinde, herhangi bir talep alınmaksızın sigortalılıkları SGK tarafından resen durdurulacaktır.

Dolayısıyla hiç başvuru yapmayan Bağ-Kur sigortalıların sigortalılık süreleri de SGK tarafından re’ sen durdurulacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 05.06.2015)

GÜNDEM