BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Neden Tartışılıyor? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Asgari Ücret Neden Tartışılıyor? / Vedat İlki

Asgari ücret ülkemizde 35 yıldır tartışılıyor.24/Ocak/1980 tarihinde verilen ekonomik kararlarla birlikte bugünlerden daha fazla sendikalı işçi vardı.

12 Eylül Askeri Darbe ,Özalizm ve Liberal söylemlerle birlikte önce sendikalı işçi sayısında hızla düşüş yaşanmıştır.

Asgari ücret gerçek yaşam ve yoksulluk sınırları altında belirlenmiştir.

Hedef de düşük enflasyon ,düşük işçilik maliyeti ve rekabet edilebilirlik derken ,reel geliri düşen asgari ücretli yoksullaşmıştır.

ILO Standardı dikkate alınmadan ,asgari ücret her yıl belirleniyor.

ILO ''Ücretlilere gerekli toplumsal korunmayı sağlayan ,yoksulluğu yenme,işçilerin ve ailelerinin temel gereksinmelerini karşılama politikasını bir aracı olarak tanımlanır''

Asgari Ücret=Toplumsal Nitelikli Bir Ücrettir.

Asgari Ücret;

Ø Ekonomik,

Ø Sosyal,

Ø Siyasal aşamadan oluşur.

Türkiye'de Örgütlü İş Gücü Zayıflamıştır

Asgari ücretli ilk defa 1969 yılında 24 ilde tanışmış,daha sonra tüm illerde (Türkiye genelinde) uygulanmıştır.

2015 yılında Bakanlığın Resmi Açıklaması 20 İş Kolunda 12.180.945 işçi çalışıyor yaklaşık olarak 1.297.464 kişi sendikalı işçidir.

Bunun karşılığı %10,65 Kişi sendika kapsamındadır.

Böylece asgari ücret karşısında direnen ,toplu pazarlık şansı olan kişi sayısı kısıtlıdır.

İşçi şimdi;

Ø Kendi ihtiyaçlarını reel asgari ücretle karşılayamaz

Ø Aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamasından uzak

Ø Yaşam standartlarını yakalayamaz

Ø Diğer sosyal gereksinimlerden uzak

Ø Yoksulluk sınırları altında

AB ülkelerinde ortalama %25 varan sendikalı çalışan ,OECD ülkelerinde ortalama %17 civarındadır.

Türkiye’deki sendikalaşma oranının, gerek AB üyesi ülkeler, gerekse OECD ülkeleri ortalaması ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülüyor.

AB ÜLKELERİ İLE MUKAYESE ETTİĞİMİZDE;I Grup ülkelerin arasında yer almaktadır.

Bunun nedeni işçilik maliyetinin düşürülmesi ve AB diğer ülkelerle ucuz işgücü girdisi ile rekabet etmektir.

2013 Yılında Ortalama 393 EURO/BRÜT NETTE 309,5 EURO

2014 Yılında Ortalama 384 EURO/BRÜT NETTE 301,5 EURO

2015 Yılında Ortalama 420 EURO/BRÜT NETTE 315 EURO

2015 yılında yükselen enflasyon ,dövizdeki dalgalanmalar ile Asgari ücretli seçim döneminde tercih yapma ile karşı karşıya gelmiştir.

Asgari ücrette ortalama son yıllarda reel artış oranı TL bazında %10 ve %12 arasında değişmektedir.

Asgari ücretin Türkiye’deki gelişimini incelediğimiz de asgari ücretin yasa ve yönetmeliklerde tanımı ile asgari ücret düzeyinin birbiri ile örtüşmediği görülüyor.

Asgari ücret “işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” bir ücret olmadığı gibi, asgari ücret reel olarak her yıl daha da fazla erimektedir.

Her ne kadar artış gibi görülse de ülkemizde Euro ve Dolar dalgalanmaları ile birlikte düşüş görülmektedir.

Ülkemizde net veriler olmasa da ortalama 5 Milyona yaklaşan çalışan Asgari Ücretlidir.

Enflasyonun üstünde artış denilse de ,gerçek geçim indekslerine baktığımızda artışlar enflasyon düzeyinin altında kaldığını görmekteyiz.

Asgari ücretteki artış; kira, yakacak, gıda, ulaşım, elektrik ve su gibi temel tüketim kalemlerindeki artışın çok daha gerisinde kalmıştır. Asgari ücret, çalışanları gerçek enflasyonu karşısında erimiştir.

Asgari ücretli gıda rakamlarında artış ile birlikte yoksulluk sınırının altına inmiştir.

2015 Yılında Asgari Ücret Artışlarında dikkate aldığımızda geçmişte olduğu gibi 420 EURO geçmeyeceğini AB I.Grup Ülkelerine eşdeğer bir asgari ücret uygulanacağını şimdiden tahmin ediyoruz.

Asgari ücret siyasal söylemlerle gündeme alınsa da rüzgarın esmesine bağlıdır.

Rüzgar muhalefet yönünde eserse değişiklik hemen olmaz,2015 yılınının Temmuzundan sonra hükümet programına göre belirlenecektir.

İktidar yönünden olursa 1.500 TL Net Asgari Ücretse şimdilik gerçekleşmez.Mevcut şekli ile devam eder.

2016 yılından sonra için en az 2 yıla kadar 1.500 TL gerçekleşebilir.

Bunu nereden söylüyoruz yıllık artış oranlarını %15 olursa 2016 yılında 1200,2017 yılında 1400 yaklaşır.

İşveren kesimi de bu konudan ekonomik verileri görmeden Asgari Ücreti belirleyen komisyonda tavrını düşük ücretten yana sergileyecektir.

Son 35 yıldır Asgari Ücret Brüt ve Nette yoksulluk sınırı altında kalmıştır.

35 yıldır ekonomi politikaları ile ILO görmezden gelinerek ,asgari ücret erimiştir.

Uzun vadeli politikalar olmadıkça,sendikal örgütlenme genişlemedikçe bu sorun çözülemez.

(Kaynak: alitezel.com | 04.06.2015)

GÜNDEM