BASINDAN YAZILAR
Engelli ve Muhtaç Aylığında Kişisel Gelire Dönülmeli / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Engelli ve Muhtaç Aylığında Kişisel Gelire Dönülmeli / Mustafa İşcan

 Değerli okurlar bugünkü yazımda 2022 sayılı kanunla bağlanan engelli ve 65 yaş muhtaç aylıklarının nasıl iptal edildiğinden bahsedeceğim. 2013 yılı Ağustos ayında mecliste yapılan değişiklikle maaş bağlanan on binlerce kişinin maaşları iptal edildi ve o günlerde bu yasa vatandaşa “büyük müjde” diye lanse edildi. Daha sonra anlaşıldı ki, 1 milyona ulaşılacak engelli ve 65 yaş muhtaç aylığı on binlerce kişinin bu maaşını kaybetmesine neden oldu.

 

 

Onbinlerce Kişi Aylığından Oldu

 

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”daki muhtaçlık kriteri 2013 yılı Ağustos ayında değiştirildi. O güne kadar muhtaç sayılma kriterinin aylık 124 liradan 243 liraya çıkması önce iyi bir şeymiş gibi gösterildi ama aslında vatandaş için güzel değildi. 400 bin olan emekli sayısında nerdeyse üçte bir kayba neden oldu. Değişen kanunun maddesini inceleyelim. İlgili maddede şu ibareler yer alıyor:

 

“Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.”

 

 

Artık Aile Dikkate Alınıyor

 

2013 Ağustos ayına kadar sadece kişinin gelirine bakılırken, bu tarihten itibaren özürlü veya 65 yaşından büyük kişinin birlikte ikamet ettiği ailenin gelir ortalaması alınmaya başlandı. Yani artık sadece engelli veya 65 yaşından büyüğün geliri olup olmaması önemli değil, bu kişilerin beraber oturduğu ailenin geliri dikkate alındığı için on binlerce engelli ve yaşlı aylığından oldu. Yapılan yasa değişikliğinden sonra devletçe muhtaç sayılıp aylık alan engelli bu değişiklikten sonra ailenin içinde muhtaç hale geldi. Önceleri engellinin parası veya aylığı olduğu için gördüğü itibar gitti, aile bireylerine karşı muhtaç durumda kalan engelli aile içinde daha da yalnızlaştı. Yapılması gereken seçimlerden sonraki meclisin engellilerin ve 65 yaş aylığı muhtaçlığı aylığı hesaplama yönteminde derhal “hane başına düşen gelir” uygulamasından vazgeçip, kişisel gelir uygulamasına geçmelidir.

 

 

Cemal Yardımcı

 

Babam muhtaç aylığı almakta iken, 2013 Ekim ayında bu aylığı kesilmiştir. Ancak aylığı torunlarına birer çikolata, sakız, şekerleme alıp sevindirecek kadar olsa da, çocukların o sevinciyle kendisi de sevinirken bu sevinci neden elinden alındı ve bu aylığı çıkan torba yasalarında tekrar kendisine geri verildi mi?  

 

Yazımızda babanız gibi mağdur duruma düşen on binlerce vatandaşımızın sesi olmaya çalıştık. 2013 Ağustos ayında mecliste yapılan bir düzenlemeyle eskiden sadece babanızın gelirine bakılarak maaş bağlanıyordu. Yapılan düzenleme ile babanızın ikamet ettiği aile içindeki siz ve diğer geliri bulunanların kısaca hane içindeki tüm gelirlerin toplamı hesaba katıldığında başta 120 liradan 243 liraya çıkmış kriter şans gibi gözükse de, maalesef dezavantaj olmuş ve aylığı kesilmiştir. Çıkarılan torba yasalarda bu konu ile ilgili herhangi yeni bir düzenleme yapılmadığından dolayı bu aylığını alamayacaktır.

 

 

Emre Öztürk

 

Annemin sigorta başlangıcı 01.06.1999, doğum tarihi 01.04.1966. Kendisi kanser hastası, sakatlık derecesi 3. Derecede, yüzde 46. SSK gün sayısı 4480. Özürlü olarak ne zaman emekli olabilir? 2012’den beri çalışmıyor.

 

Öncelikle annenize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim en kısa zamanda şifa versin. Anneniz kanser rahatsızlığından dolayı SGK’ya müracaat edip malulen maaş müracaatı yapmalı. Bunun için de 1800 gün 10 yıl ve yüzde 60 çalışamaz raporu yeterlidir. Yüzde 46 engelli raporu ile engelli aylığı için 18 yıl 4080 gün gereklidir. Tavsiyem malulen aylığa müracaat etmenizdir. Eğer olumsuz gelirse yüksek sağlık kuruluna itiraz edip yine de olumsuz olursa 2017 yılında engelli aylığa müracaat edebilirsiniz.

(Kaynak: Milligazete.com | 03.06.2015)

GÜNDEM