BASINDAN YAZILAR
Gıda Almak İçin Paranız Var Mı? / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Gıda Almak İçin Paranız Var Mı? / Cem Kılıç

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) OECD 360 adlı çalışmasını yayımladı. İstihdam, işsizlik, büyüme ve eğitim gibi temel konularda en güncel OECD bulgularının bir araya getirildiği söz konusu çalışmada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üye ülkelerdeki sosyo-ekonomik ve kişisel refah düzeylerinin genel görünümü ortaya konuluyor.
OECD ekonomisi içinde Türkiye’nin yerini ortaya koymak için raporun kullandığı gösterge gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH). Toplam GSYİH içinde Türkiye’nin payı yüzde 0.9. Türkiye OECD içinde en yüksek büyümeyi gerçekleştiren, yani GSYİH’nı en çok artıran ülkeler arasında. Kişi başına düşen GSYİH, Türkiye’de 18.809 dolar. Buna karşılık, OECD ortalaması 37.986 dolar.
OECD’de ortalama 400 milyar doların üzerinde olan toplam vergi gelirleri, Türkiye’de 250 milyar dolara yaklaşmış durumda.
İşsizlik sıkıntısı
OECD 360’da Türkiye nüfusunun OECD içindeki payının yüzde 6 olduğu belirtiliyor. OECD ortalaması yüzde 8’in altında kalan işsizlik oranı, Türkiye’de özellikle kadınlarda yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Erkekler açısından ise OECD ortalaması ile benzer oranlar söz konusu.
OECD 360 raporunda yer alan verilere göre; “kayıp nesil” olarak adlandırılan çalışmayan, aynı zamanda eğitim ve öğrenim görmeyen gençler karşılaştırmasında 15- 19 yaş grubunda yüzde 20’nin üzerinde bir orana sahip olan Türkiye’ye karşılık OECD ortalaması yüzde 10’un altında.
20-24 yaş grubunda aynı gösterge itibariyle OECD ortalaması yüzde 18’ken Türkiye’de yüzde 36. Yine de Türkiye’nin sözü edilen durumda olan gençlerinin sayısının son yıllarda azalmakta olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Uzun dönemli işsizlik göstergesi itibariyle OECD ortalamasının altında olan Türkiye, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olma olasılığı yüksek gençler açısından da göreli olarak iyi durumda. Söz konusu kategoride en kötü durumda olan OECD ülkeleri, sırasıyla Belçika, Kanada,Yunanistan ve Güney Kore.
Türkiye ve açlık
Araştırma kapsamında toplumsal refaha ilişkin seçilen bazı göstergeler, OECD ülkeleri içinde gıdaya erişim güvencesinin azaldığını, yoksulluğun çocuklar ve gençler arasında arttığını ancak yaşlılarda azaldığını, işsizliğin özellikle bazı ülkelerde en fazla gençleri etkilediğini ortaya koyuyor.
Bu bağlamda, örneğin “geçtiğimiz 12 ay içerisinde gıda ürünleri almak için yeterli paranızın olmadığı zamanlar oldu mu?” sorusuna verilen “evet” cevabının yüzdesinin en yüksek olduğu ülkeler; Güney Afrika (yüzde 48.6), Meksika (yüzde 38.3), Türkiye (yüzde 32.7), Endonezya(yüzde 31.5) ve Macaristan (yüzde 30.6). Söz konusu gösterge açısından OECD ortalaması yüzde 13.2. Bununla birlikte, gıdaya erişim güvencesi bakımından en iyi durumda olan ülkeler ise İsviçre, Japonya, Almanya ve Avusturya olarak karşımıza çıkıyor.

Fazla mesai vurgusu var
Ortalama insan ömrü 75 yıl.
Ortalama bir hanede kisi başına düşen oda sayısı 1.1.
İşgücünün yüzde 2.4’ü bir yıl veya daha uzun bir süredir işsiz.
Nüfusun yüzde 86’sı ihtiyaç halinde güveneceği birinin var olduğuna inanıyor.
Çalışanların yüzde 41’i fazla mesai yapıyor.
Yaşamla ilgili genel memnuniyet düzeyi 10 üzerinden 5.6.

 

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 02.06.2015)

GÜNDEM