BASINDAN YAZILAR
Faizler Siliniyor - MuhasebeTR

Faizler Siliniyor

 Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Kredi veren, erken ödemelerde gerekli indirimi yapacak. Fazla gecikme faizleri de silinecek

Tüketici kredilerinde yeni dönem... Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tüketici kredisi sözleşmesini kapsıyor. Buna göre;

* Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilecek veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilecek. Bu hallerde kredi veren gerekli indirimi yapacak. Kredi veren bununla ilgili sistemi kuracak.

* Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak tüketicinin birbirini izleyen en az 2 taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek.
Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için en az 30 gün süre verip uyarması gerekecek.

* Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemeyecek.

FAİZ ORANI SABİT
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenecek. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

* Belirsiz süreli sözleşmelerde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye yazılı bildirimde bulunulacak.
Faizin artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. Tüketici, 60 gün içinde borcun tamamını ödediği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek.

* Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek.

İZİNSİZ SİGORTA YASAK
* Tüketicinin talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak.

* Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek.

* Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda, kredi veren, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz bilgilendirecek.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 23.05.2015)

GÜNDEM