BASINDAN YAZILAR
Torba’ Da Erken Emeklilik Formulü / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Torba’ Da Erken Emeklilik Formulü / İbrahim Işıklı

 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Torba Kanun’un 56. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde 63, 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacağını hüküm altına aldı. Bununla birlikte talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık süresinin tamamının ihya edilmesine olanak sağlandı.

SGK tarafından yayınlanan 2015/13 sayılı Genelge’de de Torba Kanun'un 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığın durdurulması hükmü detaylarıyla açıklığa kavuştu.

Söz konusu genelgede durdurulan sigortalılık süresi içerisinde, çakışma nedeniyle daha önce geçersiz kabul edilen diğer mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalılık sürelerinin geçerli sayılacağı hüküm altına alındı.
Bu durumda sigortalılar için de erken emeklilik formülü oluştu.

1.10.2008 öncesi temel kural, önce başlayan sigortalılığın geçerli olmasaydı. Bir başka ifade ile 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) arasında 5510 sayılı Kanun'un 53. maddesine benzer bir üstünlükten ziyade, sigortalılığın ne zaman başladığı önem arz ediyordu.

Örneğin 1.10.2008 öncesi vergi mükellefiyeti nedeniyle Bağ-Kur’luluğu başlamış ve bu Bağ-Kur’luluğun devamı sırasında SSK kapsamında çalışmaya başlayan bir kişinin SSK süreleri geçerli sayılmamıştı.

Torba Kanun ile birlikte, önce başlayan Bağ-Ku’luluğun devam ettiği ve dolayısıyla sonra başlayan SSK kapsamında çalıştığı süresinin geçerli olmadığı dönemin, şartları sağlaması halinde, geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yine, 1.10.2008 öncesi bir sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında kesintisiz çalışmaya devam etmesi durumunda, 5510 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre söz konusu sigortalı 1.3.2011 tarihinde 4/b’liliği durduruldu ve 4/a kapsamında sigortalılığı başlatılmıştı.

Eğer bu süreye ilişkin Bağ-Kur borcu 12 aydan fazla ise, sigortalı, bu sürenin durdurulması için başvuru yaparsa, sigortalılığın durdurulduğu tarihten 4/a bildirimlerinin devam ettiği süreye kadarki sigortalılığı geçerli sayılacaktır.
Dolayısıyla söz konusu sigortalı hem Bağ-Kur borcunu sildirecek hem de prim gün sayısı kazanacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 19.05.2015)

GÜNDEM