BASINDAN YAZILAR
Kadın Çalışanların Yasal Hakları Nelerdir? / Ersin Umdu - MuhasebeTR

Kadın Çalışanların Yasal Hakları Nelerdir? / Ersin Umdu

 Yapılan yasal düzenleme ile 15 Mayıs 2015’den sonra doğan her çocuk için ailelere para yardımı yapılmaya başlandı. Düzenlemeye göre; doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL doğum yardımı yapılacak. Bu hak sadece çalışan kadınlara sağlanan bir hak değil yurtdışında yaşayanlarda dahil bütün Türk vatandaşları da kapsayacak.

 

DOĞUM VE SÜT İZNİ
 

Bu hakkın haricinde de bilhassa kadın işçilere sağlanmış başta izin hakları olmak üzere verilmiş bir çok hak bulunmaktadır. Tıbbi literatüre göre doğum süreci 40 haftadır. Kadın işçi isterse doğumdan önceki 8 haftayı (çoğul gebelik halinde 10 hafta) izinli olarak geçirebilir. Bunun için hamileliğin 32. haftası olduğunda doktorundan iş göremezlik belgesi (istirahat raporu) alması ve işverenine vermesi gerekir. Bu işlemden sonra yasal olarak doğum iznine ayrılır.
 

Doğumdan sonra da 8 hafta olarak izinli olacaktır. Ayrıca; hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Gerekli görüldüğü takdirde doktor raporuyla hamile kadın işçi, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Böyle bir durumda ücretinde herhangi bir indirim yapılamaz.
 

İsteği halinde kadın işçiye, doğum sonrası kanuni izninin bittiği tarihten itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmamaktadır. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölüneceğini işçi kendisi belirler. Süt izni süresi topluca kullandırılamaz.
 

ANALIK ÖDENEĞİ HAKKI
 

Bu ödeneğin yasal adı geçici iş göremezlik ödeneğidir. 4/a (SSK’lı) sigortalısı olarak çalışan kadın işçilere, analık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Ödeneğin ödenebilmesi için;
 

- İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
 

- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları (analık sigortası) primi bildirilmiş olması,
 

- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
 

- Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.
 

Bu şartlar sağlandığında sigortalının izne ayrılmadan önceki son 3 ayda aldığı ücretin 2/3’ü kadar ödenek ödenir. Asgari ücretle çalışan bir kadına tekil doğum yapması halinde doğum öncesi 8 hafta, doğum sonra 8 hafta toplam 16 hafta için (112 gün) ödenek günlük asgari ücretin 2/3 ile çarpılarak hesaplanır. Doğum öncesi ve sonrasındaki çalışılmayan süreler için işverenlerin, İşveren Vizite Kağıdı ve İş Göremzlik Belgesi Girişi yapmaları gereklidir.
 

EMZİRME ÖDENEĞİ
 

Sigortalı kadına veya resmi nikahlı karısı doğum yapan sigortalı erkeğe her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve belirli bir tarife üzerinden emzirme ödeneği (2015 yılı için belirlenen tutar 112 TL’dir) verilmektedir. Sigortalı kadına veya resmi nikahlı karısı doğum yapan sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, gerekmektedir.

(Kaynak: Millet.com | 18.05.2015)

GÜNDEM