BASINDAN YAZILAR
Yabancı Uyruklarının İdari Para Cezalarına Af Var / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Yabancı Uyruklarının İdari Para Cezalarına Af Var / İbrahim Işıklı

 5510 sayılı Kanun'a göre, mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına göre oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 07.05.2015 tarihinde yayınladığı genelge ile yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin süresinde SGK’ya belirlenen şekle veya usulüne uygun şekilde verilmemesi halinde uygulanması gereken idari para cezalarına ilişkin açıklamalar yapmıştır.

***

Oturma izni almış yabancılar

Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olmaktaydılar.
Ancak söz konusu yabancı uyruklu kişiler, 2013 yılından itibaren yapılan değişiklikle Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

01.01.2012- 29.05.2013 tarihleri arasında mütekabiliyet esasına dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerden Türkiye’deki yerleşim süresinin 1 yılı geçtiği tarihten itibaren zorunlu olarak 1 ay içerisinde verecekleri giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortalısı olmaktayken, 29.05.2013 tarihinden itibaren yerleşim süresi 1 yılı geçtikten sonra talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacağı düzenlenmiştir.

***

Yabancı uyruklu öğrenciler

01/ 03/ 2011 tarihi ile 29/ 05/ 2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılan üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgelerini SGK’ya bildirilmeleri gerekmekteyken yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

29/5/2013 tarihinden önce yabancı uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin idari para cezası düzenlemelerinin, 6486 sayılı Kanun'la sigortalıların lehine değiştirilmesi sonucunda idari para cezası uygulanmasını gerektiren düzenleme kalmadığından söz konusu fiiller için idari para cezası uygulanmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığıyla ilgili zorunlulukları kaldırıldığından genel sağlık sigortalılığına ilişkin idari para cezası düzenlemeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 13.05.2015)

GÜNDEM