BASINDAN YAZILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Neleri Hatırlatıyor? / Vedat İlki - MuhasebeTR

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Neleri Hatırlatıyor? / Vedat İlki

 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını kutluyoruz.Bu hafta ile birlikte çalışanlar 6331 sayılı Kanun ile birlikte koruması sağlandı mı?

İşyerlerinde sağlıklı çalışma ortamı var  mı?

Kısaca kanun işlevini yerine getirdi mi?

Ülkemiz iş kazalarında dünya da 3., Avrupa da 1. olduğundan İŞ SAĞLIĞI/GÜVENLİĞİ  bilincinin yakalanmasında uzun bir süre gerektiğini hepimiz biliyoruz.

SON YILLARDA HAFIZALARA KAZINAN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI

KARADON MADENİNDE ÖLENLER

AFŞİN ELBİSTAN LİNYİT SAHASINDA GÖCÜKTE KAYBOLAN MADEN ÇALIŞANLARI

ADANA DA BARAJ KAPAĞI AÇILMASI SONUCU KAYBOLAN İŞÇİLER

KOT TAŞLAMA İŞÇİLERİNİN HAZİN SONU

DAVUTPAŞA /OSTİM PATLAMALARI

TERSANE ÖLÜMLERİ

ESENYURT İŞÇİ ÇADIRI YANMASI SONUCU YANARAK ÖLENLER

GAZİANTEPTE PATLAMA İLE ÖLEN İŞÇİLER

SOMA VE ERMENEK MADEN FACİASI

İNŞAATLARDA İSKELE ÇÖKMESİ,ASANSÖR DÜŞMESİ

ANTALYA'DA KAZAN PATLAMASI

2015 YILININ İLK  DÖRT  AYINDA  482  İŞÇİ ÖLDÜ

6331 SAYILI KANUN İLE AMAÇLARA 2015 YILINDA ULAŞILIR MI?

Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kanun ile birlikte kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır denilerek geniş bir alana yayılmıştır.

TSK,MİT,Emniyet  çalışanları ile birlikte,afet ve acil birimlerde çalışanlar,ev hizmetlileri,işçi çalıştırmayan işverenlerin işyerlerinde,Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri, Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâllerinde 6331 sayılı Kanun kapsamı dışında olacaktır.

Kanun ile birlikte uygulama yönetmelikleri de yürürlüğe girmiştir.

2013 ve 2014 yılı 6331 sayılı Kanunun yönetmeliklerle birlikte uygulamada öncelikle rehberlik çalışmaları yapılması planlanmış,uygulamada karşılaşan sorunlara karşı düzeltici kanun,yönetmeliklere yer verilmesi amaçlanmıştır.

2013 ve 2014 yılında karşılaşılan İş Kazaları ile çıtada en yüksek noktaya Maden,İnşaat sektörü yükselmiştir.

Bunun üzerine ihmal edilen ILO düzenlemeleri Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 176 sayılı ILO Sözleşmesi 12 Aralık 2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6580 sayılı Kanun ile, İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 167 sayılı ILO Sözleşmesi 29 Kasım 2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6571 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir.

Bakanlık Kanunun uygulaması açısından başta sahada görev yapan İş Müfettişleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü birlikte çalışarak en az İş Kazası ,Meslek Hastalığı sloganıyla yola çıkarak,İşveren,İşçi Sendikaları,STK,ÇSGB bu işin kültürünü tüm halkımıza benimsetmesi gerekecektir.

Amaçlara ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne İnanmak Gerekiyor.

İşveren yaptığı işle ilgili mesleğin risklerini,bu riskleri önleme tedbirlerini,acemi çalışanlarına eğitim verilmesini sağlayacak.Özellikle bu eğitimlerin sonucunu görme adına takipler yapar.İşin risk analizlerini yaptırır.İşine yarayacak mesleki yeterliliğe sahip personel çalıştırır.Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş sahasına girilmeden önce gerekli tedbir ve önlemleri alır.Bunları dışarıdan satın alsa da ,çalışanlarına bu eğitimleri verdim diyerek benim artık sorumluluğum bitti diyemez.İş Sağlığı ve Güvenliği adına yaptığı her türlü eğitim ,demirbaş ve teçhizatın maliyetini çalışandan isteme hakkına sahip değildir.

İşveren sadece kendi işçileri için değil ,işletmesine dışarıdan iş yapmaya gelen işçilere ve alt işverenlerin işçilerine işe başlatmadan önce  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa,yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, işe başlatılamazlar yada işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır.

Çalışanlara bu eğitim verilirken genç çalışanlar ,engelli ,yaşlı ,gebe ve emziren kadınlar olmak üzere çalışan profiline göre değerlendirme yapılır.

''ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE KOLAYDIR''

Yukarıdaki sloganın geçerli olması için İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ilköğretimden başlayan ilerleyen yıllarda tüm yaşantımıza yayarak eğitim sürecinden oluşacaktır.

 Çocuk İşçiliği önlenmelidir.

6331 Sayılı Kanunda Yapılan Son Düzenlemeler Olumlu Olmuştur.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.Aksaklıkları düzeltmeye işveren sorumludur.İşveren  gerekli tedbirleri almaz ise işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

Bildirimden dolayı işveren işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son veremez ,verir ise işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.Mesleklere uzmanlaşmış kişiler o sektörde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacaktır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri teknolojik düzenleme yapmadan eski teknoloji ile  üretim zorlaması yaparak çalışanların ,çevrenin zarar görmesine neden olursa işin durdurma sebebi sayılır.Cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Maden işyerlerinde  ölümlü iş kazası meydana gelmiş ise işveren kusurlu ise mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır.

İdari Para Cezalarında tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenmiştir.

Madenlerde yaşam odaları ,tehlike anında acil çıkış,toplanma noktaları.

2015 Yılında amaçlara ulaşmak için Eğitim çalışmaları tüm hızı ile sürmelidir.

Bu yıl başta İş Kazaları/Meslek Hastalıkları sonucu hayatını kaybedenleri,yaptıkları denetimle hayatını kaybeden ,çalışma hayatını denetleyen aramızdan ayrılan iş müfettişlerimizi saygı,rahmetle anıyoruz.

(Kaynak: alitezel.com | 08.05.2015)

GÜNDEM