BASINDAN YAZILAR
İşbaşı Eğitim Veren İşveren 48 Ay Prim Ödemeyecek / Cem Kılıç - MuhasebeTR

İşbaşı Eğitim Veren İşveren 48 Ay Prim Ödemeyecek / Cem Kılıç

 Soru: Organize sanayi bölgesinde 10 kişiyi çalıştırdığım bir işyerim var. İşbaşı eğitimprogramı düzenleyerek yeni eleman alırsam prim teşvikinden yararlanabilir miyim?


CEVAP: 23 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile işbaşı eğitim düzenleyen işverenlere yönelik çok önemli teşvikler yürürlüğe girdi.
Bu düzenlemeye göre imalat sektöründe işbaşı eğitim düzenleyerek işbaşı eğitim programı kapsamında eğitim verdiği işsizlerden en az yüzde 20’sini işe alan işverenlerin sigorta primleri 42 ay boyunca işsizlik sigortası fonundan ödenecek.
30 Haziran 2015’e kadar işbaşı eğitim programı için başvuru yapan işverenlere ekstra 6 ay prim teşviki sağlanacak.

 

 

 

En az 2 işçi lazım
İşbaşı eğitim programından yararlanabilmek için işyerinde en az 2 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. 2 işçi ila 9 işçinin istihdam edildiği işyerlerinde ise en fazla 1 işsize, 10 ve daha fazla işçinin istihdam edildiği işyerlerinde ise çalışan sayısının yüzde 10’u kadar işsize işbaşı eğitim verilebilmektedir.
İşbaşı eğitimin süresi, eğitim verilecek işin niteliğine göre değişmekle birlikte en fazla 160 gün sürebilmektedir.
İşbaşı eğitim alan işsize eğitim süresince asgari ücret verilecek. Daha önce işbaşı eğitim programlarına katılan işsize günlük 25 TL ücret veriliyordu ve işsizler bu nedenle işbaşı eğitim programlarına çok rağbet etmiyorlardı.
Torba yasa ile bu konuda değişiklik yapılınca daha fazla rağbet beklenmektedir.
Diğer yandan, işbaşı eğitim programı süresince işsizlerin genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı sigortası primleri de yatırılmaktadır.
İşsizlik sigortasından maaş alan bir işsiz, işbaşı eğitim programı çerçevesinde eğitim alırsa hem işsizlik maaşını almaya devam etmekte, hem de asgari ücret alabilmektedir.
İşbaşı eğitim programı çerçevesinde işbaşı eğitim veren işverenler, program sonunda işbaşı eğitim verdikleri işsiz sayısının yüzde 20’si kadar işçiyi en az 60 gün süreyle istihdam ederlerse, sigorta primi işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
İşbaşı eğitim veren işverenin imalat sektöründe olması halinde teşvik süresi 42 ay. Diğer sektörlerde ise bu süre 30 ay. Bu açıdan, imalat sektöründe işbaşı eğitim programı çerçevesinde eğitim verdiği işsizleri işe alan işveren 3.5 yıl boyunca bu işçiler için prim ödemeyecek. 30 Haziran 2015’e kadar işbaşı eğitim programı düzenleyen işverenlere bütün sektörlerde 6 ay daha teşvik sağlanacak.

10 bin TL tasarruf
Asgari ücret üzerinden bir hesap yapıldığında bu nitelikteki bir işçiyi istihdam eden ve 30 Haziran 2015’e kadar işbaşı eğitim programı başlatan işveren imalat sektöründe 48 ay boyunca 10.000 TL tasarruf elde edecek.
Dolayısıyla, işverenlerin işbaşı eğitim programlarına bu gözle bakmaları hem kendi lehine olacak, hem de işsizlerin istihdamını artıracaktır.

İş güvenliği uzmanına yeni haklar geldi, eli güçlendi

Soru: İş güvenliği uzmanıyım. İşveren tespit ettiğim eksiklikleri uyarılarıma rağmen gidermiyor. Bakanlığa bildirim yapmalı mıyım?

CEVAP: Torba kanunla iş güvenliği uzmanlarının bir nebze olsun iş güvencelerinin sağlanmasına yönelik olarak bir adım atıldı. İş güvenliği uzmanlarının işyerinde tespit ettiği eksikliği yazılı olarak işverene bildirmesi sonrası bu eksikliği bildirmesi nedeniyle iş güvenliği uzmanının sözleşmesini fesheden işverene, bütün diğer tazminatlar dışında iş güvenliği uzmanının 12 aylık ücreti kadar bir tazminat ödenmesi yönünde madde kanuna eklendi.
Diğer yandan, iş güvenliği uzmanının tespit ettiği eksikliğin işyerinde faaliyetin durdurulmasını gerektirecek bir eksiklik olması halinde bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan bildirmesi de gerekiyor.
Bu bildirimi yapmadığı tespit edilen iş güvenliği uzmanının belgesinin üç ay, tekrarında ise altı ay askıya alınması söz konusu. Bu nedenle iş güvenliği uzmanları işyerindeki eksiklikleri çok dikkatli bir şekilde tespit etmek ve gerektiğinde bildirimleri yapmak durumundalar.
Aksi takdirde belgelerinin askıya alınması tehlikesi ile karşılaşmaları mümkün.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 02.05.2015)

GÜNDEM