BASINDAN YAZILAR
Muhasebecilik Gelişirse, Kayıt Dışı Azalır - MuhasebeTR

Muhasebecilik Gelişirse, Kayıt Dışı Azalır

 Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği ne kadar gelişir ve etkinliği artarsa, kayıt dışı ekonominin etkisinin de aynı oranda azalacağını söyledi

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

KONYA - Ana teması “Muhasebenin DiğeAna teması “Muhasebenin Diğer Disiplinlerle İlişkisi: Mesleğe Getirdiği Yenilikler, Fırsatlar ve Zorluklar” olarak belirlenen 10. Türkiye Muhasebe Forumu Konya Dedeman Otel’de başladı. İlki 2006 yılında İstanbul’da yapılan forum, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Gaziantep, Samsun, Antalya, Aydın ve Kuşadası’ndan sonra Konya’da yapıldı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince (TÜRMOB) düzenlenen forumda konuşan Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, küreselleşmeyle dünyanın çeşitli bölgelerindeki piyasalar arasında sınırların kalktığını ve rekabetin uluslararası boyut kazandığını söyledi. Artan rekabet sonucunda muhasebe standartlarındaki uluslararası uyumun sağlanması ve uluslararası muhasebe standardının oluşturulmasının önemli hale geldiğini belirten Ertürk, şöyle konuştu: "İnanıyoruz ki bu organizasyon, bu alanda önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği ne kadar gelişir ve etkinliği artarsa, kayıt dışı ekonominin etkisi de aynı oranda azalacak. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında bakanlığımızın vazgeçilmez yardımcısı olan meslek mensuplarının görüş, öneri ve katkıları bizim için vazgeçilmez niteliktedir."

Serbest meslek yıpranma indirimi getirilmeli

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı da mesleği ilgilendiren düzenlemelerde ilgili bakanlıkların, TÜRMOB'un görüş ve önerilerini dikkate almaları gerektiğini belirterek, şu taleplerde bulundu: "Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmeli. 4. dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalı. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak, zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmeli. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna olmalı. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmeli.

Stratejik ortaklık sözlemesi imzalandı

Konuşmaların ardından TÜRMOB ile Tescilli Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA) arasında stratejik ortaklık sözleşmesi imzalandı. Gün boyu farklı oturumların yapıldığı forumda, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ "2015 yılında ekonomiden beklentiler ve AB ile olan ilişkilerde yaşanan gelişmelerin muhasebe mesleğine etkileri" konulu oturumun başkanlığını yaptı. Oturumda 'Meslek Mensuplarının Kariyerlerinde ve Sürekli Eğitiminde Hukukun Yeri ve Düzeyi’ konulu sunum yapan Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ulusal devlet anlayışından küreselleşmeye doğru paradigma kayması olduğunu ve bölgesel ekonomik entegrasyonun içine girildiğini kaydetti. Ekonomik hukuk kavramına vurgu yapan Saygılıoğlu, Anayasal iktisadın temelinde ekonomik hukuku aramak gerektiğini söyledi.

Forum kapsamında bugün de gazemezi yazarlarından Bumin Doğrusöz , sözleşme hukukun, meslek hukuku açısından değerlendirecek.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 29.04.2015)

GÜNDEM