BASINDAN YAZILAR
İkramiye ve Maaş Zammında Emeklilere Cömert Davranmayın / Vedat İlki - MuhasebeTR

İkramiye ve Maaş Zammında Emeklilere Cömert Davranmayın / Vedat İlki

 http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7138 linki tıkladığınızda emeklilere ikramiye taslağını ve Emekli olup işyeri olanların SGDP kaldırılmasını 21/10/2014 tarihinde ilk defa biz köşemizde duyurmuştuk.

Şimdi Gazetelerin manşetinden ve TV ekranlarından ,seçim miting alanında sıklıkla duyuyoruz.

Bugün ele aldığımız eleştirel yaklaşımda yazımızda sonuna kadar okuyanlar bizlere hak vereceklerdir.

Emekli sigortalılarımız için , sizler geçinemiyorsanız diyerek onların onurunu kıran bir uygulama hayattadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa eklenen ;

‘’Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır ‘’denilmiştir.

Emekli olan vatandaşlarımız (aylık/gelir) yönünden hane içinde kişi başına düşen geliri 2015 yılında 286,32 TL altında ise fakir ve muhtaç sayılarak 3294 sayılı halk deyimi ile Fak Fuk Fon yardım almaya hak kazanacaktır.

Emekliler artık Türkiye'de yoksuldur.

Bunu da devlet yetkilileri doğruluyor.

Yukarıdaki kanun ile emeklide bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bugünlerde 4 kişilik aileye 1.334 TL yoksa aç,4.344 TL olmayanlar yoksul sayılıyor.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.333,52 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.343,70 TL olarak hesaplandı.

Bu durumda emekli dar gelirli olduğu için açlık sınırı altında yaşadığı gibi,yıllarca da yoksul kalmıştır.

Ne demek oluyor?

Yetersiz beslenme,yetersiz sağlık hizmetleri ve insan onuruna yakışmayan yaşam düzeyi ile başbaşa kalacaktır.

Bugünler de hükümet 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 65 'de ;

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır denilerek Temmuz 2015 zam verilmesi kararlaştırılmıştır.

İşveren olan emekliler de SGDP Kesintisi %10 düşürülmüştür.

Oysa İktidar olanlar emekli vatandaşlarımıza FAK FUK FONU adres göstermekten ise Temmuz Ayında yeniden taban aylıkları belirleyecek ,intibak davaları ile uğraştırmayacak bir reform geliştirilmesi gerekir idi.

Emekli aylıkları düşük aylıklarda 100 lira+Tüfe tefe oranlaması ile birlikte ,1100 TL kadar maaş sınırı getirilmiştir.

Her insanın, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için ekonomik gelire sahip olması gerekmektedir. Bu ekonomik gelir, yaşlı kesimde, aktif çalışma yaşamının sona ermesi nedeniyle emekli maaşları şeklinde sağlanmaktadır.

Sosyal haklar bağlamında ele alınacak konu, yaşlıların da, adil bir gelire sahip olması konusudur. Gerek emeklilik maaşı gerekse yaşlı aylığı şeklinde sunulan gelirin, yaşlı nüfusun yaşam standartlarını karşılayan ve sürekli gelir olması önemlidir.

Her ay açıklanan yoksulluk sınırlarına baktığımızda emekli aylığı bakımından yaşlılarımızın bu yoksulluk sınırında olduklarını görmekteyiz.

MAAŞ ARTIŞI VE İKRAMİYE ÖDENMESİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR

İktidara aday olanlar ise iki ikramiye ,en az emekli aylığını 1.500 TL yükseltilmesine kadar vaatleri var.

Aslında muhalefet olan tüm partiler bu seçim arenasında emekli seçmenler üzerinden oy artırma peşindeler.

Bugünlerde Haziran ayına kadar bana göre sandığın yıldız emekli olacaktır.

Emekliye iyileştirme yapılması ise bazı kesimleri rahatsız etmiş,bu konuda herkes fikirlerini ortaya koyuyor.

Yıllardır yaptığımız gözlemlerde mal varlığı yönünden en güçlü ve zengin kurumlar SSK ve Emekli Sandığıdır.

Bağ-Kur gayrimenkul yönünden zengin değildir.

SSK,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli primleri toplayanlar değerlendirilmesini nasıl yapıldığını şeffaf olarak kamuoyu ile halen paylaşılmıyor.

SGK Prim toplama ve toplanan primleri hangi alanlarda değerlendirdiğine dair elimizde son 2 yılın somut verileri de sağlıklı olarak bulunmamaktadır.Bu konuda şeffaf açıklamalar yapılmamaktadır.

İşin doğrusunu da SGK çalışanlar bilir ,onlar da 657 tabi olduklarından açıklama yapamazlar.

Emeklisi ve Çalışanı ile Direnen Sandıklar Mücadelesini Kazandı

Banka ve Borsa Sandıkları ise SGK tarafından denetlenmediği için munzam sandıklar dahil istenir,o kurum çalışanları da bunları vermez. Banka ve Borsa Sandıklarının menkul ,gayrimenkul istenir alamazlar.

Kısaca devletin denetimi olmayan sadece SSK geçici madde ile kurulu sandık çalışanları primlerin değerlendirilmesi vakıflar tarafından değerlendirilir.

Denetimleri de SGK dışında o kurumun müfettişleri denetler ,emekli zamlarını SGK göre verilse de ikinci bir maaşı olan munzam sandık maaş alarak rahat bir yaşam sürerler.

Şimdilerde SGK gücü bunların elinden almaya yetmedi.

SGK GAYRİMENKUL VE OTELLERİ NE OLDU?HASTANE ARSALARI NASIL ELDEN ÇIKTI?MİSAFİRHANE,LOJMAN DİNLENME TESİSLERİ İŞLER VAZİYETTE Mİ?

SSK Gayrimenkulleri ,Emekli Sandığının değer biçilmeyen Otellerine ne oldu?

SSK hastane arsaları ne oldu?

Misafirhane,Lojmanları kimlerin elinde gibi.

Kimlere satıldı.Nasıl el değiştirdi.Arsalar nerede.

Bunlar yazılmaz ve çizilmez.

Primlerin gelir getirici yatırım aracına yönlendirilmemesi ile gibi kurum zarara uğratıldı.

Şimdilerde SGK kar geçti mi?

2002 yılından itibaren adeta her 4 yıla son yıllarda her iki yıla yakın gelin barış yapalım primleri yapılandıralım neden deniliyor.

İşverenlere adeta zamanında prim ödüyorsun ben de sana hazineden %5 teşvik veriyorum ,bu da ödülün olsun denilmesi AB ülkelerinde uygulanıyor mu?

NEDEN MAAŞ ZAMMI/İKRAMİYE EMEKLİLERE UYGULANMAZ

Emeklilere hiçbir zaman yüksek zam verilmez.

Onlar Pasif oldukları için ellerindeki ile yetinsinler ,yetmezse Sosyal Yardım ile vakıflar aracılığı ile hizmet veririz mantığı son 10 yıldır gündemdedir.

SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı emeklileri yıllarca SGK prim ödemişler ,fakat yanlış değerlendirme safsatası ile birlikte primler her zaman yerinde saydı denilmektedir.

Kamu adına hizmet edenler primleri zamanında toplayamamış,toplanan primleri değerlendirememiş,kurumların menkulleri çar çur edilmiş,gayrimenkulleri ise değerinin altında satılmıştır.

Üretmeyen emekliye zam verilmez mantığıyla birlikte ,liberal düşünce hakimiyeti düşük zam zemin hazırlamaktadır.

Emekli olanlara zam denildiğinde yetkililer kaynak göster denir.

Üreten işverenlere %5 teşvik verilerek zamanında prim ödediniz diyerek teşekkür ediliyor.

Gelişmiş ülkelerde işveren prim ve vergi ödeme de yükümlüdür.

Düzenlemeler de bu yönde yapılmıştır.

Ülkemizde işveren prim yükü ağır derse primleri düşürün %5 teşvik kalıcı yapın.

EMEKLİ ZAM /İKİ İKRAMİYE İLE ENFLASYON AZAR ,1 DOLAR 3,5 TL OLUR DERLER

Emekli pasif olduğundan alacağı zam ve ikramiye ile enflasyon canavarını uyandırır ekonomik dengeler bozulur denir.

Emekliye yatırım yapılmaz , onlar tüketicidir.

Şimdi soruyoruz.

12 yıla yakın iktidar da olanlar sağlığı %200 varan farklarla pahallanmış,ödeme gücü düşük olanlara tamamlayıcı sigorta ile sağlık yardımı al denmiş.

12 yıla yakındır emekliler enflasyona ezdirilmemiş ,zaten ezilmiş olanları ezdirmenin bir anlamı yok.

Aslında iktidar olanlar da biliyor ,iki maaş ikramiye ve enflasyonun üstünde emekli maaşı ödenir.

Fakat ödenmez.

Emekli pasiftir.

O kaynak aktif çalışanı istihdam edecek olan işveren verilir ,karşılığında vergi ve sigorta primi tahsil edilir.

Pasif olan bu zam ile tüketimi yapar ,piyasa enflasyon ile azar ekonomik dengeler bozulur.

O zaman emekliler için iktidar sahipleri sizde en azından asgari ücrettin netine endeksli iki maaş ikramiye neden vermezsiniz.

Ondan vazgeçtik.

2000 sonrası intibakı verin.

Ondan vazgeçtik emekli maaşına %8 oranında ek ödeme veriniz.

Emekli üretmez tüketir ,onlara yaşam hakkı kısıtlı verilir.

Emeklilerin zamları ve yaşam standartlarını yükseltecek politikalar bir yük mü yoksa onların mutluluğu hükümetlerin mutluluğu denilerek politika üretilmesi gerekmez mi?

Bu yılda emekli derneği başkanı umarım seyyanen zam için teşekkür buketini gecikmeden takdim eder.

 

(Kaynak: alitezel.com | 29.04.2015)

GÜNDEM