BASINDAN YAZILAR
Torba İle Yeni Teşvik! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Torba İle Yeni Teşvik! / İbrahim Işıklı

 Torba Kanun ile özel sektördeki istihdamı arttırmak, işbaşı eğitim programlarının işleyişini daha verimli kılmak amacıyla yeni bir teşvik geliyor.

Buna göre; 15- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık teşvike ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.

30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için teşvik süreleri 6 ay artırımlı olarak 36 ve 48 ay boyunca uygulanacak.

İşveren hissesine ait primlerin fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.

Yine diğer teşviklerde olduğu gibi sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen özel sektör işverenleri bu teşvikten de 1 yıl süre ile yararlanamayacaktır.

Söz konusu teşvikte en önemli yenilik ise ortalama işçi sayısının belirlenmesinde olmuştur. 6111 sayılı Kanun ile getirilen 4447/10. madde teşvikinde “aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları” şartı aranırken, Torba’daki yeni hükümde “İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması” şartı yer almaktadır. Dolayısıyla daha çok işverenin bu teşvikten yararlanmasının önü açılmıştır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 22.04.2015)

GÜNDEM