BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Ödeneği Nasıl Alınır? / Ersin Umdu - MuhasebeTR

İşsizlik Ödeneği Nasıl Alınır? / Ersin Umdu

 Son zamanlarda okurlarımız tarafından en çok merak edilen konuların başında işsizlik ödeneği geliyor. Derya Ak da “İşsizler ordusuna yeni katılmış biri olarak işsizlik ödeneği nasıl alabilirim?” diye soruyor.

 

Derya Hanım, ne yazık ki işsizlik ordusu ülkemizde yine hortladı ve yüzde 11.3 seviyesine yükseldi. Şu an ülkemizde her 5 gençten bir kişi işsiz. Belki bu kadar işsizlik yüzünden 2002 seçimlerinden bu yana ilk defa ekonomik göstergeler seçimlerde en etkili unsur olacak. Bilhassa dövizdeki yükselme girdi maliyetlerini artıracağı ve yatırımcıyı doğrudan etkileyeceği için küçülmeler ve hatta iflaslar başlayacak. Bu süreçten ilk etkilenen ise sadece emeği ile evini geçindirmeye çalışan işçiler oldu. 
 

ŞARTLAR NELER?
 

İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında bulunan çalışanların İşsizlik ödeneğini hak kazanabilmeleri için üç şartı sağlayarak işten ayrılmaları gerekir:  


1- İşçinin işten çıkmasında kendisinin irade ve tasarrufu olmamalı veya işçinin haklı nedenle derhal fesih koşulları sağlanarak işten çıkmış olmalıdır. Yani istifa eden bir işçi işsizlik ödeneği alamaz. Ancak daha öncede belirtildiği üzere işverence işçinin ahlaka uymayan davranışı haricinde sözleşmenin feshedilmesi ile işçinin sağlık, ahlaki, iyi niyete uymama gibi sebeplerle işten ayrılması halinde işsizlik ödeneği verilir. Örneğin doğum sebebiyle işten ayrılan işçi işsizlik ödeneği alamazken, sigortası doğru yatırılmadığı için işten ayrılan işçi işsizlik ödeneğine alır.


 2- İşçi adına son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekir. İşsizlik sigortası, SSK bildirimi ile beraber ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.


3- İşten ayrılmadan önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmanız gerekir. Ancak işçinin iş sözleşmesinin devam etmesi şartıyla, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halleri prim yatırılmamış olsa bile son 120 günün hesabında kesinti sayılmaz.


1 AY İÇİNDE BAŞVURULMALI
 

Bu 3 şartı yerine getirerek işten ayrılan sigortalı işsizin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekiyor. Zorlayıcı sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülüyor. Örneğin; işten ayrıldıktan 60 gün sonra başvurursa 60 günlük ödenek kesilir.
 

Başvurusu Müdürlük tarafından incelenen işçiye son 120 günü kesintisiz olmak kaydıyla, son üç yıldaki toplam ödenen işsizlik sigortası primine göre işsizlik ödeneği verilir ve bununla ilgili ödeme takvimi oluşturulur. Buna göre;


600 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 6 ay, (180 gün)
 

900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 8 ay, (240 gün)
 

1.080 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 10 ay, (300 gün) süreyle işsizlik ödeneği alır.
 

1 Ekim’de yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS Kanunu’nda işten ayrılanlar son bir yılda 90 günlük çalışmaları varsa 3 ay 10 gün GSS kapsamında sağlıktan yararlanacaklarken işsizlik ödeneği alanlar aldıkları sürece sağlıktan yararlanırlar. 

(Kaynak: Millet.com | 20.04.2015)

GÜNDEM