BASINDAN YAZILAR
Ermenek Mağduruna 6 Ay Süreyle Brüt Asgari Ücretin 2 Katı Ödeme / Arif Temir - MuhasebeTR

Ermenek Mağduruna 6 Ay Süreyle Brüt Asgari Ücretin 2 Katı Ödeme / Arif Temir

 Torba Kanunun bir çok  düzenlemeleri vatandaşlara yeni haklar getiriyor. Bunlardan biride iş kazasında mağdur olan madencilere getirilen önemli ödemelerdir. 

Karaman’ın  Ermenek İlçesi’ne bağlı Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında Fon’dan aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. 

Ödenmeyen net ücretler 

Aynı mevkide faaliyette bulunan ve kanunun  yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan diğer işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara; işverenin başka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın kanuni ve özel kesintileri hariç ödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, ve kanunun yayımı tarihini takip eden aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere Fon’dan aylık olarak ödenecek. 

Her türlü borçları silinecek 

10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek.  Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. 
Yazılı istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak. Bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Kanun henüz resmi gazete de yayınlanmadı. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 16.04.2015)

GÜNDEM