BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur’luların Borçları Da, Hizmetleri De Siliniyor / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Bağ-Kur’luların Borçları Da, Hizmetleri De Siliniyor / İbrahim Işıklı

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 04.04.2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Söz konusu Kanun'da “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur” hükmü yer almaktadır.

Hükme göre kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların eğer prim ödemesi yoksa tescil tarihinde, prim ödemesi varsa bu ödemenin karşıladığı ayın sonu itibariyle sigortalılıkları durdurulacak.

Örneğin 01.09.2013 itibariyle Bağ-Kur borcunu ödemeyip 30.04.2015 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu biriken borcunu ödemediği/yapılandırmadığı takdirde son primini ödediği 2013/08 sonu itibariyle Bağ-Kur’luluğu durdurulacaktır. Dolayısıyla borçlar da silinmiş olacaktır.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin osyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmez.
Sigortalılıkları durdurulanlardan Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibarıyla yeniden başlatılacak.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek.
Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.

Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1.1.2012 tarihinden maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK'ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.04.2015)

GÜNDEM