BASINDAN YAZILAR
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sorunlarını Eleştiren Yazarlar Bu Başarılara İmza Attılar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sorunlarını Eleştiren Yazarlar Bu Başarılara İmza Attılar / Vedat İlki

 Son yıllarda İş ,Sosyal Güvenlik , İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanında yapılan hatalı uygulamaları ,yasal aksaklıkları daima köşelerine taşıyan  , TV Ekranlarında  cesurca dile getirenlerle birlikte yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Gazetecilerin yıpranma hakları geri alınmış,Maden işçilerinin emekli olma yaşları için yıpranma süresi ile birlikte 50 yaş aşağısına çekilmiş,ücretleri ,çalışma süreleri konusunda düzenlemelere yer verilmiştir.

Yurtdışı borçlanmada yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Maden ve İnşaat İş  Kolunda İLO standartları kabul edilmiştir.

Taşeron Kamu işçilerine sendikal haklar sağlanmış,Kıdem Tazminatları ve diğer hakları güvence altına alınmaya başlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Fonu yasa tasarısı gündeme alınmamıştır.

YENİ DÜZENLEMELER

*Soma ile Ermenek’teki maden kazalarının tarihleri arasında meydana gelen tüm kazalarda hayatını kaybeden sigortalılara aynı imkanlar sağlanacak

(Bunu eleştirmiş,çifte standart olmayacağını söylemiştik kısmen de olsa düzenlemeye yer verildi)

 

*İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.

(Burada çalışanların ,iş sağlığı ve güvenliğinde görevli kişilerin duyarlılığı önem taşıyacak)
*Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.

(Geç kalmış bir uygulama ,fakat bundan sonrası için olumlu)
*İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

(Para cezasına umarız çevrilmez)
*Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

(Olması gerekli idi ,nihayet geçte olsa oldu)
*Maden ocaklarında, kişisel koruyucu donanım bulunmaması, giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması durumunda işverenlere idari para cezası verilecek.

(Madenlerde göstermelik değil ,gerekli olduğu bilinci yerleştirilmelidir)
*İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.
*Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak. 

(Eksikte olsa AGİ tutarları artırılması gerekir)
*Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

(Olumlu bir uygulama ,acaba Asgari ücrete mi endekslenecek)
*Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10’a düşürülecek.

(Yanlış ve hatalı uygulama,%10 ‘dan ziyade işçi istihdam ettikçe sıfırlanması gerekir)
*Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak.

(Acıları hafifletmese de aradaki ekonomik sıkıntıları kısmen de olsa hafifletir)
*İş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

(Bunun kontrolü dikkatli yapılmalıdır.Olumlu bir uygulama)
*15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklamcılıkta özel sözleşme ile çalışabilecek.

(Çocuk emeği sömürüsüne kısmen de olsa son verilmiştir.)
*Çocuklar günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.

(Keşke hiç çalışmasalar)
*İşçilerin babalık izni 5 gün olacak.

(Olumlu bir uygulama ,ücretli mi olacak)
*Yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 100 zamlı olacak.

(Olumlu bir uygulama)
*Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.

(Bununla ilgili MYK çok iş düşüyor)
*Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.

(Geç kalmış bir uygulama)
*65 yaş aylığı 145 liradan 200 liraya çıkartıldı.

(Harçlık sorunu çözülmedi)
*Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin izniyle 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

(Sıkıntılar yaşanabilir)

*SGK işlediği kişisel veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamayacak.

(Fakat ne hikmetse icra işlemleri yapan avukatlık büroları bu listeleri rahatlıkla elde ediyor ,buna karşı neden duyarsız davranılıyor,bir yerde kaçak var)

*Maaşı bin liranın altındaki emekliye 100 lira zam ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık destek primi indirimi yasaya monte edildi.

(Güdük bir zam çıkmıştır)
*Soma AŞ’ye ait işyerlerindeki 2 bin 831 madencinin 41 milyon 84 bin lira tutarındaki kıdem tazminatı, şirketin mal varlığının satışından karşılanacak.

(Geç kalınmış bir uygulama)
*Soma ve Ermenek’te meydana gelen iş kazasında ölenlerin, prim borçları yok sayılarak, hak sahiplerine aylık bağlanacak. 

(Beklenen uygulama)
*2008’den önce ölen sigortalının anne babasına aylık bağlanmasında eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak.

(Uygulama da sıkıntı yaratmıştı)
*Trafik kazaları sebebiyle üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, sosyal güvencesi aranmaksınız SGK tarafından karşılanacak.

(Olumlu bir düzenleme)
 

**

GÜNDEM DIŞI KALANLAR

Ø  2000 SONRASI EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK YOK

Ø  EMEKLİ ÇALIŞANDAN ,İŞVERENDEN SGDP KESİNTİSİ KALKMIYOR

Ø  DOĞUM ÖNCESİ SÜRELERE BORÇLANMA VERİLMEYECEK

Ø  MESLEK LİSESİ ,ÇIRAKLARA GERİYE DÖNÜK BU SÜRELERE BORÇLANMA YOK

Ø  BAĞ-KUR ‘LULAR GERİYE DÖNÜK KAPSAMA ALINMAYAN SÜRELERİ BORÇLANMA YOK

Ø  BAĞ-KUR’LULARDA PRİM YETECEK KADAR SATINALMA YOK

Ø   GERİYE DÖNÜK SANATÇI BORÇLANMASI YOK

Ø  İŞ KAZASINDA ÖLENLERE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA ADIM ATILMAMIŞTIR DÜZENLEME YOK

Ø  5 YIL 900 GÜNÜ OLMAYAN İŞÇİ BORÇLANMA YAPSA BİLE KABUL EDİLMİYOR AYLIK BAĞLANMIYOR BUNUNLA İLGİLİ DÜZENLEME YOK

Ø  SİGORTALILARIN BOŞTA GEÇEN GÜNLERİ SATINALMA YÖNÜNDE DÜZENLEME YOK

Ø  KISMİ ÇALIŞANLAR GSS ÖDEMEYE DEVAM EDECEK BU KONUDA DÜZENLEME YOK

Ø  TAKSİ ŞÖFORLERİ VE SANATÇILAR İÇİN KISMİ ÇALIŞIRLARSA KISA VADELİ PRİM ÖDEME HAKLARI YOK

Ø   SGK TEŞVİKLERİ ANLAŞILIR ,BASİT DEĞİL

Ø  AİLE ,ÇOCUK ,YEMEK PARALARINDAN PRİM ALINMASINDAN VAZGEÇİLMİYOR

Ø  ASKERLİK SÜRELERİNE AİT PRİMLERİ DEVLET ÖDEMESİ YOK

Ø  EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA DÜZENLEME YOK

Ø  İŞVERENLERİN YAPTIRDIĞI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINDAN PRİM ALINMASINA SON VERİLMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YOK

Ø   SGK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINI DÜZELTECEK BİR DÜZENLEME YOK

Ø  GSS BORÇLULARINA AF YOK(TAMAMEN SİLİNMEDİ)

Ø  4/C KADRO YOK

Ø  ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİDEN MUAFİYET YOK(Kısmen var 3.Çocukla)

Ø  İŞSİZLİK SİGORTASINDAN ÖDENEN SÜRELER VE ÖDENEK MİKTARLARI ARTMIYOR

Ø   1/10/2008 SONRASI SSK İSTEĞE BAĞLI OLANLARIN HAKLARI  BAĞ-KUR OLDU.

Ø   BANKA SANDIKLARI ,BORSA SANDIKLARINA İSTEĞE BAĞLI ÖDEYENLER İSE SSK  KAPSAMINDA ADALETSİZLİK VAR

Ø   TEK ÇATI DENİLDİ,ESKİ MEMUR EMEKLİ AYLIĞI KORUNDU

Ø  TEK ÇATI DENİLDİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ARASINDA AYLIK MAKASI AÇILDI

Ø  TEK ÇATI DENİLDİ EMEKLİLİNİN SENDİKA KURMASI ENGELLENDİ

Ø  TEK ÇATI DENİLDİ EMEKLİLER ÖZEL HASTANEDE %200 VARAN FARKTAN DOLAYI HİZMET ALAMAZ DURUMA GELDİ

Ø   EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI İLE SAĞLIKTA KAYIBIN ÖNÜNE GEÇİLECEK Mİ?

(Kaynak: alitezel.com | 06.04.2015)

GÜNDEM