BASINDAN YAZILAR
Evinde Gündelikçi Çalıştıranlara SGK'dan Kolaylık / Arif Temir - MuhasebeTR

Evinde Gündelikçi Çalıştıranlara SGK'dan Kolaylık / Arif Temir

 Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan  ve 11.09.2014 tarihinde yayınlanan 6552 sayılı Torba Kanunda ev hizmetlerinde çalışanlar için önemli düzenlemeler yarından itibaren yürürlüge giriyor. Bu kanun evde yaşlı bakımı, temizlikçi, hizmetçi gibi  adı altında çalıştırılan ve çalıştıran herkesi yakından ilgilendiriyor. Kanun, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığını 10 gün ve daha fazla  veya 10 günden az çalışma şekillerine göre ayrı ayrı düzenliyor. Çalıştırdıkları kişilerin sigorta girişini yapmayanlara her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu ceza mevcut durumda 1.201.50 TL’dir. 

SGK'YA ELEKTRONİK BİLDİRİM  

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında diğer çalışan sigortalılar gibi işlem yapılacak. 
Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak.  
Bu kapsamda ev hizmetlerinde bakıcı veya temizlikçi adıyla çalıştıranların Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek işyeri numarası ve bildirge şifresi aldıktan sonra evde çalıştırdıkları bakıcı veya temizlikçinin sigorta girişini yapmaları gerekiyor. Ayrıca her ay, aylık prim ve hizmet belgesini Sosyal Sigortalar Kurumu’na elektronik ortamda müteakip ayın 23. günü saat 23.59’a kadar göndermeleri gerekiyor. 

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR 

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Bu prim  mevcut asgari ücret (1.201.50TL) üzerinden hesap edilirse  24.03 TL oluyor.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 31.03.2015)

GÜNDEM