BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayının Prim ve Ücret Hesabı Nasıl Yapılmalı? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Şubat Ayının Prim ve Ücret Hesabı Nasıl Yapılmalı? / Şevket Tezel

 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin Şubat ayına ait asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 23 Mart 2015 saat 23.59’a kadar bildirmeleri, 

yine Şubat ayı içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta prim tutarlarını da Mart ayı sonuna kadar SGK’ya ödemeleri gerekiyor.

Şubat ayının hem 30 günden az güne sahip olması ve değişken güne sahip olması nedeniyle her yılın Şubat ayında bir aydan eksik ücret veya bir aydan eksik çalışma halinde ücretin kaç günden hesaplanacağı veya primin kaç üzerinden yatırılması gerektiği konusunda bir tereddüt yaşanıyor. 

Ücret bakımından hesap

Zira maktu (Aylık) ücretin özelliği bir aylık çalışma karşılığı, ücretin toptan karşılığının belirlenmiş olmasıdır. Maktu ücrette ayın uzunluğu önemli olmayıp bu bir aylık süre içinde işçinin izinli veya diğer nedenlerle mazeretli olduğu durumlarda dahi maaşı tam olarak ödenir. Asgari ücret de dahil olmak üzere maktu ücret ile çalışan işçiye 28, 29 gün çalışsa da 31 gün çalışsa da 30 gün karşılığı ücret ödenir. Sigortalının eksiksiz çalıştığı Şubat ayında da prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak hesaplanacaktır. 

Aylık ücretle çalışanlara ilişkin olarak SGK’nın kabul ettiği bildirim şekline göre Şubat ayında 28 gün veya 29 gün çalışan işçinin de, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında 31 gün çalışan işçinin bildiriminin de 30 gün üzerinden yapılması gerekiyor.

Bu uygulamada ücret bakımından 31 gün çalışan işçinin 31 günlük yevmiyesi 30’a bölünüp, bulunan günlük yevmiye 30 ile çarpılıp, çıkan meblağa göre prim hesabı yapılması gerekiyor.

Buna karşın günlük veya saatlik ücretle çalışan bir işçinin 10 gün ücretsiz izin alması halinde Şubat 2015 ayında ücrete esas gün sayısının 28-10=18 gün olması gerekiyor. 

Sigorta günü açısından ayların 30 gün kabulü

Bu konuda da öncelikle işçinin o ay işe giren-işten çıkan işçi mi olduğu yoksa sözleşmesi devam ederken istirahatlı, ücretsiz izinli mi olduğu önem taşıyor. Zira bu ayrıma göre uygulama farklı yapılıyor.

İşe yeni giren-çıkan işçinin durumu farklı

Ay içinde giren ve çıkan sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna bildiriminde kıst yapılırken örneğin 17 Şubat günü işe başlayan bir sigortalının bildiriminin (bu yıl Şubat ayının 28 gün olduğu göz önüne alınarak) 28-16=12 gün üzerinden yapılması gerekiyor.

Bu uygulamanın aynı biçimde 31 gün çeken aylar içinde işe başlayan işçiler bakımından da uygulanması gerekiyor.  Örneğin 22 Ocak tarihinde işe başlayan bir sigortalının gerçek çalışması 31-21=10 gün olduğu için SGK’ya 10 gün olarak bildiriminin yapılması gerekiyor.

Ay içindeki eksik gün olması halinde

Ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında ayların direkt 30 gün kabul edilmemesi gerekiyor. Örneğin 2015 Şubat ayı 28 çektiğinden bu ay içinde 5 gün eksik çalışması bulunan sigortalının primi 28-5=23 gün üzerinden yatırılması gerekiyor.

Ayın başında işe girip sonunda çıkan işçinin durumu

01.02.2015 tarihinde işe girip 28.02.2015 tarihi mesai bitimi itibariyle işten çıkan işçinin priminin ise Şubat ayının tamamında çalışmış ve tüm günler için ücret almaya hak kazandığı göz önüne alınarak 30 gün üzerinden hesaplanması ve yatırılması gerekiyor. 

Memurlarda Şubat ayı

İlk defa memur yani 4/1-c sigortalısı olmaları Ekim 2008 ayı ve sonrasında meydana gelen memurların sigorta primlerinin de yukarıdaki esaslara göre SSK’lılar gibi gerçekleştirilmesi gerekiyor. Oysa Ekim 2008’den önce memuriyete yani T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliğine başlayanlar için ise durum farklı. Bu kapsamdaki memurlar ve 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeliler için gün hesabı yapılmadığından Şubat veya diğer ayların bir farkı bulunmuyor.  Ayın 15’inden sonra göreve başlayan memurlar için ilk tam keseneğin uygulandığı ertesi ayın 15’inden itibaren hizmet başlamış sayılırken, ayın 15’inden sonra görevden ayrılan memurlar için takip eden ayın 14’üne kadar çalışmış gibi kesenek ve karşılık yatırılması gerekiyor ve o tarihe kadar hizmet işlemiş oluyor.

Elbette bu ayın 15’i kavramının da Ekim 1987 ayından önce ayın 1’i esasıyla uygulanması gerekiyor. 

(Kaynak: alitezel.com | 20.03.2015)

GÜNDEM