BASINDAN YAZILAR
Memuriyete Giriş Derecelerinde Öğrenim ve Kariyere Göre Özel Haklar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memuriyete Giriş Derecelerinde Öğrenim ve Kariyere Göre Özel Haklar / Şevket Tezel

 Memurlar, derece ve kademlerine göre aylık alır ve yine bunlara göre emekli olurlar. Elbette 01.10.2008'den sonra ilk defa memur olanlar görev esnasında bu kapsamda olsalar da emeklilik hakları bakımından bu uygulamanın dışında bulunuyorlar.

Bu derece ve kademelerin de her memur içi bir başlangıcı var ve bu başlangıç derece ve kademeleri de öğrenim durumuna göre değişiyor. Keza derece ve kademelerin yükselişlerinin sınırı da öğrenim düzeyine göre belirleniyor.

Kademelerin yükselmesi için bir yıl geçmesi, derecenin yükselmesi için üç yıl geçmesi gerekiyor.

Bugünkü yazımızda memuriyete giriş dereceleri ve bu derece ve kademeler üzerinde etkili nüanslar üzerinde duracağız.

 

MEMURİYET GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu

Giriş

Yükselebilecek

Derece

Kademe

Derece

Kademe

İlkokul

15

1

7

Son

Ortaokul

14

2

5

Son

Ortaokul ve dengi mesleki okullar

14

3

5

Son

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

1

4

Son

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

2

4

Son

Lise

13

3

3

Son

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

12

2

3

Son

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

11

1

2

Son

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik teknik öğrenimi bitirenler

10

1

2

Son

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

10

2

2

Son

2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler

10

2

1

Son

3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler

10

3

1

Son

4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler

9

1

1

Son

5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler

9

2

1

Son

6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler

9

3

1

Son

 

Memuriyete giriş derece ve kademeleri bu şekilde olmasına rağmen sınıf ve unvana göre çeşitli başka etkenler de bulunuyor.

1 Derece Avantajlı Kariyerler

Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir.

Bu kapsamda yer alan dört yıl süreli yükseköğretimini bitirenler için hizmete giriş derece ve kademesi hangi sınıftan atanırlarsa atansınlar 9/1'den değil 8/1’den başlatılmaları gerekiyor.

Teknik Mesleklerin Avantajı

Hazırlık sınıfı hariç beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmesi gerekiyor ve bunların 8/2'den başlatılmaları gerekiyor.

Teknik Sınıf Avantajı

Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, sosyolog, yön eylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulundan mezun olanlar, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, klasik arkeoloji, sosyoloji ana bilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmesi gerekiyor.

Sağlık Sınıfı Avantajı

Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) biyolog unvanına sahip akademik personel, giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınır.

Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekiyor. Örneğin hukuk fakültesi mezunları dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirdiklerinden 9/1’den atanırlar ancak avukatlık stajını gördüğünü belgelendirenler 9/3’den atanırlar. Hukuk fakültesi mezununun memur olarak atanıp memuriyeti esnasında avukatlık stajını tamamlaması halinde 9/1'den 9/2’ye ilerletilmesi gerekir.

Fazla Süreli Liselerin Avantajı

Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğrenim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilmesi gerekiyor.

Hafızlara 1 Derece

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personelden hafız olanlara ilave bir derece verilmesi gerekiyor. Aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildiğinden lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi 657 sayılı Kanunun 36/A/7/b fıkrasına göre verilen bu hafızlık derece ilerlemesiyle birlikte verilemiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 17.03.2015)

GÜNDEM