GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sistemi: KDV Tevkifatı Uygulamalarında Değişiklik - MuhasebeTR

Defter Beyan Sistemi: KDV Tevkifatı Uygulamalarında Değişiklik

16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmış olup, konuya ilişkin gelir ve gider kayıtlarına yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Defter Beyan Sistemi

(04.03.2021)

GÜNDEM