YAZARLARIMIZ
Zülfikar Şahin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
zulfikar.irfan.sahin@hotmail.comİç Denetimde Etkili İletişim

Günümüzde iletişim özel hayatımızın her safhasına katkı sunduğu gibi mesleki yaşantımızda ağırlık merkezinde yer almaktadır. İletişim artık haber alıp vermekten ibaret bir olgu olmayıp, etkili ve verimli bir yapı kurulması, hataların en aza indirgenmesi, kontrollü ve işler bir mekanizma kurgulanması içinde olmazsa olmazdır.

Bu tespitten hareketle, iç denetim olgusu içindeki teknik gelişmeler, kullanılan denetim teknikleri ve kurumsal kaynak planlama sistemleri(ERP ve diğer elektronik yazılım içerikleri) ne kadar gelişme gösterse de, iç denetçiler olarak bizlerin daima yüksek seviyede bulgu riski ile karşı karşıya kalacağımız gerçeği aşikârdır.

Yapısal ve kontrol riskleri mevcut yapıdan kaynaklanırken, bulgu ve veri kaynaklarına dayalı riskler doğrudan meslek mensuplarının risk alanı içerisindedir. Bu noktada, toplanan verilerin çalışma kâğıtlarına aktarılması, analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi öncesindeki süreçte etkili iletişim yöntemlerinin doğru değerlendirilmesi iç denetçilerin ve denetim takımlarının en önemli destekçisidir. “İş akışlarını, en iyi uygulayıcısı bilir” mottosundan hareketle, kurumsal yapının içindeki dinamikleri etkili kullanmak, yatay ve dikey iletişimin iyi kullanmak suretiyle dokümanter bulguları eşleştirilebilen iç denetçiler, böylece tüm süreci rahatlıkla okuyabilecek, anlayabilecek ve sonuca çok daha kolay ulaşabilecektir.

Süreklilik kavramı gereği yaşayan birer yapı olan tüzel kişiliklerde, etkili iletişim yöntemi dâhilinde iç denetime konu olabilecek birçok konu tespitinde bulunulabilir. İç denetime konu olabilecek birçok konu yapı içerisinde iç denetim takımının yatay ve dikey bilgi akışı ile çok daha basit tespit edilip gündeme alınabilir. Buradan hareketle; iç denetim faaliyetleri tabana yayılabilir.

İç denetçiler, içinde bulunduğu tüm yapının iş akışını ve süreçlerini yakından tanımalıdır. Kanuni zorunluluklar, mevzuattaki gelişmeler, yasal yaptırımlar, kurum içi iş akışları, içtihatlar ve talimatların güncelliğinin takip edilmesi ve daima canlı tutması da iç denetçilerin esas görevlerindendir. Buda ancak mesleki olarak sürekli gelişim ile mümkündür. Günümüzde mesleki gelişimin bir ayağı da etkili iletişim tekniklerinin öğrenilmesindir ve bu teknik iç denetçiler için bir gerekliliktir. İç denetçiler, bu gerekliliği yerine getirerek, içerisinde etkin olarak görev aldıkları yapının tüm birimleri ile koordineli çalışmalı ve işi geliştirmelidir. Faaliyetlerinde, gerek genel kontrol ve değerlendirme gerekse de suiistimale açık alanlara dair iç denetimler gerçekleştirilmeli, sistemde iyileştirmeye açık alanları tespit ederek “sürekli iyileştirme” prensibiyle iyileştirme takımlarında görev almalıdır. Bu noktadan hareketle etkili iletişimin iç denetçilere ve denetim takımına sağlayacağı kolaylıkları ve katkıları kısaca özetleyecek olursak:

  • Denetçi riskini azalır,
  • Denetim süreçlerinin hızlanması sağlanmış olur,
  • Denetime tabi konularda sonuca ulaşmak kolaylaşır,
  • Denetim sonuç raporlarına aksiyon verilmesi noktasındaki ilgili mekanizmalara hızlı harekete kabiliyeti verir.

İç denetim raporlarının ulaştığı yönetim kadroları ve kurum içindeki sıralı amirler, etkili iletişim yollarıyla edinilmiş bilgilerin araştırılması ile derinleştirilen bilgi ve bulgularla bezenmiş denetim raporlarını değerlendirirken, aynı zamanda denetime tabi tutulan ilgili birim içindeki genel durumu, iş akışını, operasyonel süreçleri ve iş sonuçlarını da gözlemlemiş olacaklardır. Buradan tümevarım yapılacak olursa; genel manada bu akış neticesinde kurumun içindeki genel durumu da değerlendirebiliyor olacaklardır.  Çünkü etkili iletişim yöntemleri kullanılarak oluşturulan kurum içindeki organik yapı, kurumun iç sesidir. Bu işlerlikten destek alarak oluşturulan denetim rapor sonuçları da; en yalın ve doğru sonuçları içerisinde barındıracaktır.

İç denetim, yönetim stratejilerinin sahadaki işlerliklerini denetler. İç denetçiler, bu denetim sırasındaki ölçüm, genel değerlendirme ve kontrol işlemlerinde etkili iletişim yöntemlerinden sıkça yararlanmalı, kademeli hitabet aracını çok iyi kullanmalıdırlar. Kurum için, “güvencenin” teminatı olan iç denetim birimleri; etkin ve erken bir uyarı sistemi olup bir değer katma unsurudur. İşte bu izahatlar çerçevesinde de “etkili iletişim” iç denetçilerinin vazgeçemedikleri bir kaynak olmalıdır.

09.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM