YAZARLARIMIZ
Zübeyde Zengin Çoşkun
Gelir Uzmanı
zuzengin.23@gmail.comKDV Kanununda İndirilecek Giderler

Katma değer vergisi (KDV), Türkiye’de yapılan mal teslimi ve hizmet ifası ile mal ve hizmet ithalatı üzerinden alınan bir tüketim vergisidir. KDV mükellefleri, yaptıkları teslim ve hizmetler karşılığında müşterilerinden KDV tahsil ederler. Bu KDV’yi beyanname ile vergi dairesine öderken, aynı dönemde kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerden dolayı ödedikleri KDV’yi de indirim konusu yapabilirler. Bu şekilde, KDV’nin mükellefler üzerinde bir maliyet unsuru olması engellenir.

KDV kanununda indirilecek giderler, Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin hükümlere uygun olarak belirlenir. Bu kapsamda, indirilecek giderlerin aşağıdaki genel şartları taşıması gerekir:

İlliyet bağı ilkesi: Giderin ticari faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan ilgili olması

Mütenasiplik (orantılılık) ilkesi: Giderin ticari faaliyetin gerektirdiği makul ölçüde olması

Dönemsellik ilkesi: Giderin ilgili olduğu dönemde kaydedilmesi

Giderin ilgili olduğu faaliyetin vergiye tabi olması ilkesi: Giderin vergiden istisna olan bir faaliyete ilişkin olmaması

Kanunen kabul edilmeyen gider olmama ilkesi: Giderin Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde veya diğer kanunlarda sayılan kanunen kabul edilmeyen giderlerden olmaması

Belgelendirme ilkesi: Giderin fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmesi. Bu genel şartların yanında, KDV kanununda da bazı özel durumlarda indirilecek giderlere ilişkin hükümler yer almaktadır. Örneğin: Menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve örgütlenme giderleri, işveren sendikası aidatları ve işveren tarafından ödenen bazı sigortalar indirilecek gider olarak kabul edilir.

Yurt dışında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları ile yurt dışından sağlanan kredilerden doğan faiz ve komisyonlar nedeniyle yurt dışına ödenen KDV indirim konusu yapılabilir.

İhracatçılar tarafından yurt dışına yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle tahsil edilmeyen veya tahsil edilen ancak beyanname ile vergi dairesine ödenmeyen KDV indirim konusu yapılır.

İndirilecek Giderler Konusunda Örnekler:

Bir tekstil firması, 100.000,00 TL tutarında kumaş satın alırken %8 oranında 8.000,00 TL KDV ödemiştir. Bu firma, kumaşı işleyerek 200.000,00 TL tutarında giysi üretmiş ve bu firma, giysileri yurt içinde 300.000,00 TL’ye satmış ve %18 oranında 54.000,00 TL KDV tahsil etmiştir. Bu durumda firma, ödediği 8.000,00 TL KDV’yi indirim konusu yaparak beyanname ile vergi dairesine sadece 46.000 TL KDV ödeyecektir.

Bir market firması 200.000,00 TL tutarında mal almış olup alırken %18 oranında 36.000,00 TL KDV ödemiştir. Bu market, elindeki ürünleri satarak 150.000,00 TL hasılat elde etmiş olup bu satıştan da %18 KDV oranı üzerinden 27.000,00-TL KDV tahsil etmiştir. Bu durumda firma, mal alırken ödediği 36.000,00 TL KDV’yi indirim konusu yapacak ancak satışlarından elde ettiği KDV tutarının üzerinde yer alan (36.000,00-27.000,00=) 9.000,00 TL tutarındaki KDV’yi sonraki dönemde devreden KDV olarak beyan edecektir.

Not: Örnekler ve oranlar temsilidir, varsayımsal örnek üzerinden KDV indirim mekanizmasını anlatmak maksadı gütmektedir.

18.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM