YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Başmüfettişi
cetinzeyni@gmail.com7440 Sayılı Kanuna Göre 2021/4. Döneme Ait Geçici Vergi, Yapılandırma Kapsamında mı?

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği(Seri No:1), 25.03.2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yazımız, 7440 sayılı Kanuna göre 2021 yılı dördüncü geçici vergilendirme dönemine ait verginin yapılandırma kapsamındaki durumu ile ilgilidir.

Bir kamu alacağının, 7440 sayılı Kanunun yapılandırma kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi için öncelikle ilgili alacağın türüne ve dönemine bakılması gerekmektedir. Kamu alacaklarının(vergilerin/cezaların) yapılandırılmasına ilişkin bu Kanunda yer alan hükümler; 1 inci(Kapsam ve tanımlar), 2 nci(Kesinleşmiş alacaklar), 3 üncü(Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar) ve 4 üncü(İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) maddesindedir.

7440 sayılı Kanunun ‘Kapsam ve tanımlar’ başlıklı 1 inci maddenin ilgili alt numaralı bendi aşağıdaki gibidir.(7440/1.1.a.1.aa.)

(aa) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

Yine mezkur Kanunun 1 seri nolu genel tebliğinde konuyla ilgili yer alan açıklamalar ise aşağıdaki gibidir:

Ayrıca, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin (aa) alt bendi gereğince gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler (10-11-12/2021 dönemine ait geçici vergi dâhil) Kanun kapsamında değildir.

İlgili kanun maddesi ve 1 seri nolu genel tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca yazımızın konusu olan geçici vergilerin yapılandırma kapsamındaki durumu aşağıdaki örnekle açıklayalım.

Örnek1: Mükellefin 2020 ve 2021 dönem hesaplarının incelenmesi sonucunda düzenlenen Raporlar, 2023/Şubat ayında vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiş ve 2023/Nisan ayında konuyla ilgili vergi/ceza ihbarnamesi mükellefe tebliğ edilmiştir. Buna göre yapılandırma kapsamında olan ve olmayan vergiler aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere 2021/4. dönemine ait geçici vergi beyannamesi, 2022 yılında verilmektedir. Kanaatimizce; 2021 yılına ait geçici vergilerin, gelir/kurumlar vergisinden mahsup süresi, 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihinden önce olduğu halde sadece 4. dönemin yapılandırma kapsamı dışında bırakılmış olması ilgili maddede yer alan parantez içi hükmünün yazımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şayet ilgili parantez içi hüküm ‘’(gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılına ait ödenmesi gereken geçici vergi hariç),’’ minvalinde olmuş olsaydı 2021/4. dönemine ait geçici vergiler, yapılandırma kapsamında olurdu. Mezkûr Kanunun ilgili madde hükmü(7440/1.1.a.1.aa.bendi) gereğince 2020/4. dönemine ait geçici vergi, yapılandırma kapsamında iken 2021/4. dönemine ait geçici vergi ise yapılandırma kapsamına girmemektedir. Zira her iki(2020/4. ve 2021/4.) döneme ait geçici verginin yapılandırılması konusunda herhangi bir fark olmamalıdır. Çünkü zikredilen her iki döneme ait geçici vergilerin mahsup süresi, mezkûr Kanun’un yayımlandığı tarihinden önce dolmuştur.

Sonuç olarak 7440 sayılı Kanuna göre 2021 yılı ilk üç dönemine ait geçici vergilerin ve yıllık gelir/kurumlar vergisinin yapılandırma kapsamında olması ancak dördüncü(4.) döneme ait geçici verginin yapılandırma kapsamı dışında bırakılmış olması bir mağduriyet yarattığı düşünülmektedir. 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte, 2021 yılına ait gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi ve ilgili geçici vergilerin gelir/kurumlar vergisinden mahsup edilmesi süresi geçtiğinden 4. dönemin, diğer(1-2-3) dönemlerden farklılaşan özellikli bir durumu bulunmamaktadır. Öte yandan bu mağduriyetin giderilmesi ve sorunun çözümü için yeni bir yasal düzenleme gerektirdiği tabiidir.

Kaynakça:

-7440 sayılı Kanun

-7440 sayılı Kanun Genel Tebliği( Seri no:1)

12.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM