YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Başmüfettişi
cetinzeyni@gmail.com7326 Sayılı Kanunun Yaşayan/Canlı Maddesi: 7326/4.madde (Verginin %50’si, Vergi Zıyaı Cezasının %100’ü silinir )

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik başvurular ile matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimler, 30.09.2021 tarihinde sona ermiştir. Ancak 7326 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesi kapsamındaki başvuruların süresi halen devam etmektedir. Kısacası bu maddeden, bugün veya yarın veya 2022 ve müteakip dönemlerinde bile yararlanabilirsiniz!

1. Tebliğ Edilen Evrakı Öncelikle Kontrol Ediniz!

Şayet Maliye’den vergi ve ceza ile ilgili size bir tebligat geldiyse önce evrakı kontrol ediniz. İhbarnamedeki vergi ve cezanın kaynağı nedir? İlk işleme ne zaman başlanıldığının bilinmesi gerekmektedir. Yani ihbarnamede belirtilen verginin/cezanın, 09/06/2021 tarihinden önce başlanmış bir işleme(evraka) dayanıp dayanmadığının bilinmesi gerekmektedir. Bu husus ihbarname üzerinden anlaşılmayabilir. Onun için ihbarnamenin eklerine bakılması gerekmektedir. Şayet evraklar üzerinden anlaşılmıyorsa evrakı gönderen ilgili birimden bilgi edinilmesi uygun olacaktır.

Kısacası bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 09.06.2021 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuka ilişkin işlemler ne zaman sonuçlanırsa ve tebliğ işlemi yapılırsa süreç o zaman başlayacaktır. Ki, işin doğası gereği söz konusu tarihten önce başlanıldığı halde halen sonuçlandırılmayan iş ve işlemler vardır. Buna göre örneğin incelemeye başlama tutanağı söz konusu tarihten önce düzenlenmişse veya takdir komisyonuna sevk işlemi yine söz konusu tarihten önce yapılmışsa, bu kapsamda çıkacak vergi ve cezalara ilişkin düzenlenecek ihbarname, 2022 yılında mükellefe tebliğ edilirse başvuru süresi, tebliğ edildiği tarihte başlayacaktır.

2. Her Türlü Vergi ve Ceza Bu Kapsama Girmektedir

İhbarnamede belirtilen vergi ve cezanın yapılandırma kapsamında olması yeterlidir. Örneğin, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, tapu harcı, damga vergisi, vb vergiler ile vergi ziyaı cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi ceza türleri bu kapsama girmektedir.

3. Süresinde Yazılı Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir

7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Hazır matbu halindeki form doldurarak, ihbarnamede belirtilen vergi ve cezalar yapılandırılabilir. Bu kapsamda yapılandırılacak vergi/cezalar; peşin veya ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 6(altı) eşit taksitte ödenmesi şarttır. Ancak 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılmaması ve ihbarnameye karşı dava açılmaması gerekmektedir.

4. Tahsil Edilecek ve Tahsilinden Vazgeçilecek Vergi ile Cezalar

7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında yapılacak başvuruda;

*Verginin %50’si silinir, kalanı tahsil edilir.

*Vergi ziyaı cezasının %100’ü silinir.(kaçakçılık suçu kapsamında 3 kat ceza kesilse bile)

*Genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’i silinir, kalanı tahsil edilir.

*İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezasının %75’i silinir, kalanı tahsil edilir.

*09.06.2021 tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi silinir yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak fer’i alacak tutarı tahsil edilir.( 09.06.2021 tarihinden, dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tahsil edilir.)

5. Sonuç

7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan hükümlerden yararlanılması süreci, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği ile başlamaktadır. Bunun için yapılması gereken ilk iş, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesinin kaynağını oluşturan işleme ilk ne zaman başlanıldığının bilinmesidir. Geriye süresinde başvuru ve ödeme yapılması kalmaktadır.

Şayet vergi/ceza ihbarnamesinin kaynağını oluşturan işlemlere 09.06.2021 tarihinden önce başlanılmışsa, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması halinde hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla verginin %50’si, vergiye bağlı cezaların(vergi ziyaı cezası) %100’ü, vergi bağlı olmayan cezaların(usulsüzlük cezaları) %75’i silinmektedir.

Kaynakça:

-  213 sayılı Kanun

-7326 sayılı Kanun

-7326 sayılı Kanun 1 Seri No.lu Genel Tebliği

23.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM