YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comHatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Vergi Beyannameleri Ne Zamana Kadar Verilmez?

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun bulunmuştur.

Buna göre;

    1- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilir.

     2-Beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler, ceza ve gecikme faizleri 29.12.2023 Cuma günü sonuna kadar ödenebilir.

B- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Geçici Vergi Beyannameleri Ne Zamana Kadar Verilmez?

Bu illerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmez.

C- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Vergilerle İlgili Hangi Süreler Uzatılmıştır?

     1- Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

     2- Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

     3- Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

     4- 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

     5- Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

    uzatılmıştır.

D- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Vergilerle İlgili Hangi Süreler Uzatılmamıştır?

1-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar,

3-Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ticaret Sicil Harçlarına İlişkin Bildirimler üzerine tahakkuk eden alacaklar,

Mücbir sebep hali kapsamı dışında olup bu yükümlülüklere ilişkin sürelerde herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

E- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’daki Vergi Borçları Hangi Tarihe Kadar 24 Ay Taksitlendirilebilir?

Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin borçları 31.01.2024 Çarşamba günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.    

F- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da 7440 Sayılı Vergi Affı Kanunu İle  İlgili Hangi Süreler Uzatılmıştır?

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin 19.ncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 29.02.2024 Perşembe günü sonuna kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31.03.2024 tarihine (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 01.04.2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekir.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri için Matrah Artırımı ve Stok Affına ilişkin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri şöyledir

İşlemler

Başvuru ve Ödeme Süreleri

Matrah Artırımı Başvuru Süresi  

29.02.2024

Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi

01.04.2024

Stok Affı Başvuru Süresi

29.02.2024

Stok Affı KDV Ödeme Süresi

29.02.2024

Vergi Davalarında Yapılandırma Başvuru

29.02.2024

Vergi Borçlarında Yapılandırma Başvuru

29.02.2024

Gümrük Borçlarında Yapılandırma Başvuru

29.02.2024

SGK Borçlarında Yapılandırma Başvuru

29.02.2024

Kaynak:

Duyuru Tarihi Yasal Dayanak
27.07.2023  Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

02.08.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM