YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com30 Milyon Teminat Göstermeyen Bayiler Otomobil Satabilir Mi?

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7421 Sayılı Kanun ile, Hazine ve Maliye Bakanlığına,  Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat talep etme yetkisi verilmiştir.

Söz konusu teminat, 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen,

1- Para,

2- Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

Olarak sayılmıştır.

Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında (1.300.000 TL’ye Kadar) Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir.

01.01.2023 tarihinden itibaren otomobil bayilerinden teminat alınacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
26.11.2022- 32025 7421 Sayılı Kanun

 

01.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


MuhasebeTR mobil uygulamamız yayında; mevzuat değişiklikleri anında cebinde!..

>> Apple Store hemen indir.

>> Google Play hemen indir.

GÜNDEM