YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDİİB’te Hangi İhlallerde İndirimli Teminat Uygulanmaz ve Yeni DİİB Verilmez?

Dahilde İşleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6030 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/06) ile Dahilde İşleme İzni, Ek Süre, Haklı Sebep, Mücbir Sebep, İhracat Taahhüdünün Kapatılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılmıştır:

A-DİİB’te Hangi İhlallerde İndirimli Teminat Uygulanmaz ve Yeni DİİB Verilmez?

DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde,

1-DİİB sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar artırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katma kadar artırılır.

2-Önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, yukarıdaki müeyyidenin yanı sıra, ilk ihlalde 3 ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle;

a- DİİB düzenlenmez,

b-;hlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez,

c-Bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.

B-Dahilde İşleme Rejiminde Döviz Kullanım Oranı Nasıl Hesaplanır?

1-Döviz Kullanım Oranı:

Döviz kulanım oranı, şartlı muafiyet çerçevesinde firmaların gerçekleştirdikleri ithalatın CIF bedelinin, FOB ihracat bedeline oranıdır.

 

                                               CIF İthalat Bedeli

Döviz Kullanım Oranı =---------------------------------

                                               FOB İhracat Bedeli

 

2-Sektörel Bazda Döviz Kullanım Oranları:

Sektörler Döviz Kullanım Oranı (%)
Deri, Çimento, Sermakik, Cam 60
Tekstil ve Otomotiv 65
Konfeksiyon 70
İkincil İşlem Görmüş Tarım Ürünleri 100
Bitkisel Yağ  80

Örnekler

Sektörler CIF İthalat Bedeli ($) FOB İhracat Bedeli ($) Sonuç
Tekstil Firması 650.000 900.000 DKO=%72, 100 Bin Dolar Eksik  İhracat 
Konfeksiyon Firması 700.000 1.000.000 DKO=%70, Tam İhracat 
İkincil İşlem Görmüş Tarım Ürünleri Firması 1.000.000 1.000.000 DKO=%100 Tam İhracat 
Halı İmalatçısı Firma 800.000 950.000 DKO=%84, 50 Bin Dolar Eksik  İhracat 
Bitkisel Yağ Üretici Firma 800.000 900.000 DKO=%88, 100 Bin Dolar Eksik  İhracat 
PVC İmalatçısı 800.000 1.000.000 DKO=%80, Tam İhracat 

Buna göre, yukarıdaki tabloda eksik ihracat yapan firmalara;

1-6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz

2- a- DİİB düzenlenmez,

b-;İhlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez,

c-Ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.

C-DİİB’ İçin Hangi Kuruma Müracaat Edilir?

Dahilde işleme izni; İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.

D-DİİB’ Ne Zamana Kadar Revize Edilebilir?

Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilir. Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.

E-DİİB’te Kaç Ay İçinde Ek Süre Alınır?

  Dahilde işleme iznine ek süre almak için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine başvurulur.

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
16.09.2022-31953 (6030)Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 
16.09.2022-31953 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2022/06)

21.09.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM