YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comIrak ve Libya'ya Yapılan İhracat Bedelleri, Elden Nasıl Getirilebilir?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.07.2022 tarih ve 1354352 sayılı yazısı uyarınca Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan İhracat bedellerinin tahsili ve kabulü başlıklı 8’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin Nakit Beyan Formu (NBF) aranmaksızın bankalarca kabulü ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilmesi şu yollarla mümkündür:

1- İthalatçının Türkiye’deki Bankalarda Bulunan Hesaplarından Transfer Yapılması:

Irak, Libya ve Moritanya’daki İthalatçı firmanın Türkiye’deki bankada hesabının bulunması halinde bu hesaptan ihracatçının Türkiye’deki banka hesabına ihracat bedeli gönderilebilir.

Örnek-1:

İstanbul’da makine imalatı işiyle uğraşan (M) Makine A.Ş., Iraktaki (R) Company’e  1.000.000 ABD Dolar ihracat yapmıştır. (R) Company’nin İstanbul’da Ziraat Bankasındaki hesabından (M) Makine A.Ş.,’nin İstanbul’da bulunan İş Bankasındaki hesabına ihracat bedeli gönderilmiştir. Bu işlem İhracat Genelgesinin 8.Maddesine uygun olduğundan İş Banaksı tarafından (M) Makine A.Ş.,’ne İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

2- İhracat Bedelinin, Üçüncü Bir Ülkeden Bankalar Aracılığıyla Gelmesi:

Irak, Libya ve Moritanya’daki İthalatçı firmanın başka bir ülkedeki banka hesabından İhracatçı firmanın Türkiye’deki banka hesabına ihracat bedeli gönderilebilir.

Örnek-2:

İzmir’de bakliyat işiyle uğraşan (B) Bakliyat A.Ş., Libyadaki (L) Company’e  2.000.000 ABD Dolar ihracat yapmıştır. (L) Company’nin Dubai de bulunan …… Bankasındaki hesabından (B) Bakliyat A.Ş.,’nin İzmir’de bulunan Vakıfbank’taki hesabına ihracat bedeli gönderilmiştir. Bu işlem İhracat Genelgesinin 8.Maddesine uygun olduğundan Vakıfbank tarafından (B) Bakliyat A.Ş.,’ne İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

3- İhracatçının Yazılı Beyanının Yanı Sıra Kesin Satış Faturası (Veya Proforma Fatura) İle GB’nin Bir Örneği İbraz Edilmesi

İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak getirilebilir ve bankalarca ihracatçı firmaya İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilebilir.

Örnek-3:

Denizli’de havlu-bornoz imalatı işiyle uğraşan (H) Tekstil A.Ş., Iraktaki (S) Company’e  3.000.000 ABD Dolar ihracat yapmıştır. (H) Tekstil A.Ş tarafından ihracat bedeli elden getirilmiş ve İhracat Faturası ile Gümrük Beyannamesi ibraz edilerek İş Banaksına yatırılmıştır.  Bu işlem İhracat Genelgesinin 8.Maddesine uygun olduğundan İş Banaksı tarafından (H) Tekstil A.Ş.,’ne İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

4- Peşin Döviz İle İhracatta İhracat Bedelinin Elden Nakit Olarak Gelmesi:

Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF (Nakit Beyan Formu) aranmaksızın efektif olarak getirilebilir ve bankalarca ihracatçı firmaya İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilebilir.

Örnek-4:

Gaziantep’te halı imalatı işiyle uğraşan (T) Halı A.Ş’ne Libyadaki (D) Company’den elden nakit olarak 5.000.000 ABD Doları peşin döviz gelmiş bu döviz tutarı İhracat Faturası ibraz edilerek Halkbank’a yatırılmıştır.  Bu işlem İhracat Genelgesinin 8.Maddesine uygun olduğundan Halkbank tarafından (T) Halı A.Ş’ne.,’ne İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) verilir.

Kaynak:

Değişiklik  Tarih ve Numarası Yasal Dayanak
8.07.2022-1354352  Merkez Bankası İhracat Genelgesi

 

 

03.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM