YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com2 No.lu Beyannamedeki KDV, 1 No.lu Beyannamedeki Devreden KDV’den Neden Mahsup Edilemez?

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde bulunan firmalarca yoğun olarak sorulan sorulardan birisi de;

“2 Numaralı KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarının (bu tutar için herhangi bir ödeme yapılmaksızın), 1 Numaralı KDV beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarının azaltılmak suretiyle  mahsuben ödenmesi mümkün mü?

Şeklindedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2 Bölümünün “2.1.1.2. İndirim” başlığı altındaki hüküm uyarınca 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi şarttır.

Buna göre 2 No.lu KDV Beyannamesindeki ödenecek KDV’nin, vergi dairesine nakden ya da mahsuben ödenmeksizin 1 no.lu KDV beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarından mahsup edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle devreden KDV tutarları azaltılmak suretiyle vergi borcunun ödenmiş sayılması, KDV'nin işleyiş sistematiğine uymadığı gibi böyle bir ödeme usulü mevcut vergi mevzuatı içerisinde de yer almamaktadır.

ÖRNEK:

(E) Demir Ltd.Şti. ‘nin 2022/Mayıs dönemi işlemleri şöyledir:

1-

a-(T) Demir Çelik A.Ş.’den yapılan inşaat demiri alış faturasına ilişkin bilgiler şöyledir:

Ürün Adı

Birim (Ton)

Fiyat (TL)

Tutar (TL)

12 mm İnşaat Demiri

5.000

14.000

70.000.000

Toplam KDV

 

 

12.600.000

Tevkif Edilen KDV (4/10)

 

 

5.040.000

Tahsil Edilen KDV (6/10)

 

 

7.560.000

b-(T) Demir Çelik A.Ş.’den yapılan inşaat demiri alışlarına ilişkin yevmiye kayıtları şöyledir:

Borçlu Hesaplar

Alacaklı Hesaplar)

Borç

Alacak

153

 

70.000.000

 

191

 

12.600.000

 

 

102

 

77.560.000

 

360

 

5.040.000

Buna göre, ( E ) Demir Ltd.Şti. tarafından (T) Demir Çelik A.Ş ‘ne ödenen tutar 77.560.000.-TL’dir. Toplam KDV’nin 4/10’u olan 5.040.000.-TL KDV satıcı firmaya ödenmemiş, 2 numaralı KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilmiş ve ödenmiştir.

2-

a-(K) İnşaat A.Ş.’ne yapılan inşaat demiri satış faturasına ilişkin bilgiler şöyledir:

Ürün Adı

Birim (Ton)

Fiyat (TL)

Tutar (TL)

12 mm İnşaat Demiri

5.000

16.000

80.000.000

Toplam KDV

 

 

14.400.000

Tevkif Edilen KDV (4/10)

 

 

5.760.000

Tahsil Edilen KDV (6/10)

 

 

8.640.000

b-(K) İnşaat A.Ş.’ne yapılan inşaat demiri satışlarına ilişkin yevmiye kayıtları şöyledir:

Borçlu Hesaplar

Alacaklı Hesaplar)

Borç

Alacak

102

 

88.640.000

 

 

600

 

80.000.000

 

391

 

8.640.000

Buna göre, ( E ) Demir Ltd.Şti. tarafından (K) İnşaat A.Ş ‘den tahsil edilen tutar 88.640.000.-TL’dir. Toplam KDV’nin 4/10’u olan 5.760.000.-TL KDV alıcı firma tarafından ( E ) Demir Ltd.Şti.’ne  ödenmemiş, 2 numaralı KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilmiş ve ödenmiştir.

3-

a-Mayıs Dönemine ilişkin 2 Numaralı KDV Beyannamesine İlişkin bilgiler şöyledir 

Vergiye Tabi Matrah

KDV Tevkifatı

Beyannamede Son Süre

Ödemede Son Süre

70.000.000

5.040.000

26.06.2022 (Verilmiş)

26.06.2022 (Ödeme Şartı Yok)

b-Mayıs Dönemi 1 Numaralı KDV Beyannamesine İlişkin bilgiler şöyledir 

Matrah ve Vergi Bildirimi

Tutar (TL)

KDV Matrahı

80.000.000

Hesaplanan KDV

8.640.000

Önceki Dönemden Devreden KDV

0

Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

12.600.000

Sonraki Döneme Devreden KDV

3.960.000

Talep Edilecek KDV İadesi

3.960.000

Kaynak:

 

21.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM