YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comAnonim Şirketlerin Hisse Senedi Satışlarında Hangi Hallerde Vergi Doğmaz?

Anonim şirket ortaklarınca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1-Anonim Şirketlerin aktiflerinde yer alan A.Ş. veya Ltd.Şti. hisselerinin(iştirak hisselerinin) satışı nedeniyle Kurumlar Vergisi ve KDV hesaplanması şart mı?

2-Şahısların(gerçek kişilerin) elinde bulunan A.Ş. hisselerinin satışı nedeniyle Gelir Vergisi ve KDV hesaplanması şart mı?

Şeklindedir.

A-Hangi Şirketlerin Hisse Satışları Vergisel Yönden Daha Avantajlıdır?

Açıklama A.Ş. Ltd.Şti.
Şirketin Nevi Avantajlı Dezavantajlı

B-Hisse Sahibinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Hisse Satışında Hangi Avantajlar Sağlar?

Açıklama Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Hisse Sahibi Avantajlı Dezavantajlı

C-Hissenin Bastırılıp Bastırılmamış (Senede veya İlmuhabere Bağlanıp Bağlanmamış) Olması Hisse Satışında Hangi Avantajlar Sağlar?

Açıklama Senetli veya İlmuhaberli Senetsiz
Hisse Senetli veya Senetsiz Avantajlı Dezavantajlı

D-Anonim Şirket Aktiflerinde Yer Alan Şirket Hisse Satışlarında Hangi Hallerde Kurumlar Vergisi Doğmaz?

1-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e Maddesi uyarınca Kurumların, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların %50'lik kısmı Kurumlar Vergisinden istisnadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80'inci Maddesinin (4) Numaralı Bendi uyarınca tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançların tamamı Gelir Vergisinden istisnadır.

Buna göre şirketlerce yapılan anonim şirket hisselerinin satışı ile ilgili vergilendirme tablosu şöyledir:

Hisse Satışları Kurumlar Vergisi KDV  Yasal Dayanak
A.Ş. Hisse Senedi Satışı  (2 Yıl İçinde) Var( Var KVK.5-1/e-KDV 17-4/r
A.Ş. Hisse Senedi Satışı  (2 Yıl Sonra) %75 İstisna Yok KVK.5-1/e-KDV 17-4/r
A.Ş. Hisse Satışı(Senetsiz  2 Yıl İçinde) Var Var KVK.5-1/e-KDV 17-4/r
A.Ş. Hisse Satışı(Senetsiz 2 Yıl Sonra) %75 İstisna Yok KVK.5-1/e-KDV 17-4/r

E-Şahısların Anonim Şirket Hisse Satışlarında Hangi Hallerde Gelir Vergisi Doğmaz?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80'inci Maddesinin (4) Numaralı Bendi uyarınca tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançların tamamı Gelir Vergisinden istisnadır.

Buna göre şahsılarca yapılan anonim şirket hisselerinin satışı ile ilgili vergilendirme tablosu şöyledir:

Hisse Satışları Gelir Vergisi Stop.Gelir Vergisi KDV Yasal Dayanak
A.Ş. Hisse Senedi Satışı (Borsada Kayıtlı+1 Yıl İçinde) Yok Var Yok GVK.Geç.67
A.Ş. Hisse Senedi Satışı (Borsada Kayıtlı+1 Yıl Sonra) Yok Yok Yok GVK.Geç.67
A.Ş. Hisse Senedi Satış ı(2 Yıl İçinde) Var Yok Yok GVK.Mük.80/1
A.Ş. Hisse Senedi Satışı (2 Yıl Sonra) Yok Yok Yok GVK.Mük.80/1
A.Ş. Hisse Satışı (Senetsiz 2 Yıl İçinde) Var Yok Yok GVK.Mük.80/4
A.Ş. Hisse Satışı (Senetsiz 2 Yıl Sonra) Var Yok Yok GVK.Mük.80/4

06.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM