YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comHammadde Alışlarıyla İlgili Faiz ve Kur Farkı Giderleri Neden Doğrudan Gider Yazılamaz?

26.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7338 Sayılı Kanun ile  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Maliyet Bedeli” 262.Maddesie yeni fıkralar eklenmiştir.  

Eklenen fıkralara göre hammadde, ticari mal gibi emtialar ile gayrimenkul, makine, demirbaş gibi sabit kıymetlerin maliyet bedellerine dahil edilmesi gereken veya doğrudan gider yazılabilen faiz giderleri, kur farkı giderleri gibi giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

A- Hammadde, Ticari Mal Gibi Stokların Alışlarıyla İlgili Faiz ve Kur Farkı Giderleri Neden Doğrudan Gider Yazılamaz?

Hammade, Ticari Mal Gibi Stok Alışıyla İlgili Giderler Stoklara Girdiği Tarihe Kadar Stoklara Girdiği Tarihten Sonra
Kredi Faizleri Maliyet Maliyet veya Finansman Gideri 
Kur Farkı Giderleri Maliyet Maliyet veya Kambiyo Zararları
Vade Farkları Maliyet Maliyet veya Finansman Gideri 
Gümrük Vergileri ve Gümrük Komisyonları Maliyet    
Yükleme, Boşlatma ve Nakliye Giderleri Maliyet    
Depolama ve Sigorta Giderleri Maliyet    

B- Gayrimenkul, Makina Gibi Sabit Kıymetlerin Alışlarıyla İlgili Faiz ve Kur Farkı Giderleri Neden Doğrudan Gider Yazılamaz?

Alışlarla İlgili Giderler Envantere Alındığı Hesap Dönem Sonuna Kadar Envantere Alındığı Hesap Döneminden Sonra
Kredi Faizleri Maliyet Maliyet veya Finansman Gideri 
Kur Farkı Giderleri Maliyet Maliyet veya Kambiyo Zararları
Vade Farkları Maliyet Maliyet veya Finansman Gideri 
Gümrük Vergileri ve Komisyonları Maliyet    
Vergi, Resim ve Harçlar Maliyet    
Noter, Tapu, Mahkeme Masrafları Maliyet    
Değer Tespiti, Giderleri Maliyet    
Danışmanlık, Komisyon, İlan Giderleri Maliyet    
Yükleme, Boşlatma ,Nakliye Giderleri Maliyet    
Depolama ve Sigorta Giderleri Maliyet    
Gayrimenkul Yıkım Giderleri Maliyet    
Arsa Tevsiye Giderleri Maliyet    
Hibeler ( - ) Maliyet   602-Diğer Gelirler
ÖTV +İndirilemeyecek KDV+BSMV Maliyet   + GeneL Gider Maliyet   + GeneL Gider

Örnek-1:

(Y) Halı A.Ş.’nin bazı işlemleri şöyledir

1-30.10.2021 tarihinde 500.000.-ABD Doları tutarında Polip İplik siparişi verilmiştir.

2-Sözü edilen polip iplik alışı için 30.10.2021 tarihinde 500.000.-ABD Doları kredi kullanılmıştır

3-Polip İplik 31.12.2021 tarihinde stoklara girmiştir.

4-Polip İplik alışıyla ilgili 780-Finansman Giderleri (Faiz Giderleri ve Kur Farkı Zararları) 31.12.2021 tarihi itibariyle şöyledir:

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
780-FİNANSMAN GİDERLERİ   700.000  
780.01-Faiz Giderelri 300.000      
780.02-Kur Zararları  400.000      
  300-BANKA KREDİLERİ   700.000

 

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
150-İLK MADDE MALZEME   700.000  
  781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA   700.000

 

Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Borç Tutarı (TL) Alacak Tutarı (TL)
781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA   700.000  
  780-FİNANSMAN GİDERLERİ    700.000

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı Yasal Dayanak
26.10.2021-31640 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

05.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM