YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comSerbest Bölgelerdeki Firmalara Verilen Taşımacılık İşinde KDV Tevkifatı Yapılması Şart Mı?

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına verilen bir özelge talep formu ile; şirketin serbest bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere iç gümrükler arası veya Türkiye’den serbest bölgelere yük taşımacılığı hizmeti verdiği belirtilerek ihraç amaçlı olan veya ihraç amaçlı olmayan, serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yapılacak yük taşımacılığı işlerinin katma değer vergisi (KDV) mükellefiyeti bulunmayan serbest bölge şirketlerine yapılması halinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talep edilmiştir. 

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı maddesi uyarınca serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işler KDV’den istisnadır.

Söz konusu istisna kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir.

İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre;

1-Serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilir.

2-Serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabidir.     

Şirketin yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ya da bir başka serbest bölgeye yapılan ihraç amaçlı yük taşımacılığı işleri, 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV’den istisna olup, bu taşıma işleri için KDV tevkifatı uygulanması mümkün değildir.

İhraç amaçlı olmayan yük taşıma işleri ise 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesindeki istisna kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV ye tabi olduğundan, şirket tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen bu taşıma işleri için (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması şarttır.

Ancak, söz konusu taşıma işlerinin serbest bölgede faaliyet gösteren ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlara verilmesi halinde, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlar arasında yer almaması kaydıyla, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz.

Yukarıdaki açıklamalara göre taşımacılık işinin KDV’ye tabi olma ve tevkifat durumu şöyledir: 

Nakliye İşi KDV KDV Tevkifatı İşi Veren KDV
Yurtiçi Nakliye İşi, Var Var Yurtiçi Firma Md.1
Yurtiçi - Yurtdışı İhracat Malı Taşıma Yok Yok Yurtiçi Firma Md.14
Serbest Bölgelere Yapılan İhracat Malı Taşıma Yok Yok Yurtiçi Firma Md.17-4/ı
Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Malı Taşıma Yok Yok Yurtiçi Firma Md.17-4/ı
Serbest Bölgelerden Yurtiçine MalıTaşıma Var Yok Serbest Bölge Firması  Md.1
Serbest Bölgelerden Yurtiçine MalıTaşıma Var Var Yurtiçi Firma Md.1

Kaynak:

Özelgenin Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren
21.06.2021 - E-7676464994-130[KDV.2021.50]-83640 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

24.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM