YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comBazı KDV Beyannamelerinde Hesaplanan KDV Yoksa KDV Artırımı Nasıl Yapılır?

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b-3) bendi uyarınca;

1-KDV artırımında bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerinden herhangi birisine ilişkin KDV beyannamesinde “Hesaplanan KDV” bulunmayan mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmaları zorunludur.

2-Mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlerine ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemler dışındaki işlemleri dolayısıyla “Hesaplanan KDV” yer alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın %18’i ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Artırım talebi nedeniyle ödenmesi gereken vergi, önce mükellefin beyanname verme durumuna göre tutarlardan büyük olanı, artırım nedeniyle ödenmesi gereken vergi olarak kabul edilir.

3- Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin bazılarında “Hesaplanan KDV” bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınır.

Örnek:

(T) Halı A.Ş.’nin 2020 dönemi bazı işlemleri şöyledir:

1- Mükellefin, 2020 hesap dönemi matrah artırım tutarı 1.000.000.-TL ‘dir.

2-2020 dönemi hesaplanan KDV bildirimi şöyledir (mükellefin Nisan, Haziran ve Aralık/2020 vergilendirme dönemlerinde vergiye tabi satış işleminin olmaması nedeniyle bu dönemlere ait 1 No.lu KDV Beyannamelerinde “Hesaplanan KDV” beyanı bulunmamaktadır).

Dönemler (2020) Hesaplanan KDV
Ocak 200.000
Şubat 100.000
Mart 300.000
Nisan 0
Mayıs 50.000
Haziran 0
Temmuz 100.000
Ağustos 600.000
Eylül 200.000
Ekim 300.000
Kasım 400.000
Aralık 0
TOPLAM 2.250.000

3-Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı şöyle hesaplanır:

2020 Yılı KDV Artırım Tutarı:

Kıyas Tablosu

2020 Yılı KDV Artırım Tutarı

1) 2.250.000 x   %2 =  45.000 TL

KDV artırım tutarı bu tutarlardan büyük  olan 180.000 TL Olur

2) 1.000.000 x %18= 180.000 TL

Örnek-2:

(M) Yağ A.Ş.’nin 2020 dönemi bazı işlemleri şöyledir:

1- Mükellefin, 2020 hesap dönemi matrah artırım tutarı 500.000.-TL ‘dir.

2-2020 dönemi hesaplanan KDV bildirimi şöyledir (mükellefin Şubat, Mayıs ve Haziran/2020 vergilendirme dönemlerinde vergiye tabi satış işleminin olmaması nedeniyle bu dönemlere ait 1 No.lu KDV Beyannamelerinde “Hesaplanan KDV” beyanı bulunmamaktadır).

Dönemler (2020) Hesaplanan KDV
Ocak 600.000
Şubat 0
Mart 1.200.000
Nisan 500.000
Mayıs 0
Haziran 0
Temmuz 1.400.000
Ağustos 900.000
Eylül 1.100.000
Ekim 400.000
Kasım 300.000
Aralık 700.000
TOPLAM 7.100.000

3-Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı şöyle hesaplanır:

2020 Yılı KDV Artırım Tutarı:

Kıyas Tablosu

2020 Yılı KDV Artırım Tutarı

1) 7.100.000 x   %2 =142.000 TL

KDV artırım tutarı bu tutarlardan büyük  olan 142.000 TL Olur

2)    500.000 x %18=  90.000 TL

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı Yasal Dayanak
14.06.2021-31511 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ

02.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM