YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comFabrika Binası Yaptıran Firmalar, Neden KDV Tevkifatı Yapmak Zorundadır?

35 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği ile; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü değiştirilmiştir. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca;

A- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işlerinde,

B- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerinde,

C-Bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde,

Alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

D-Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren KDV tevkifatı yapılmalıdır.

Buna göre, Kamu kurum ve kuruluşları ile KDV mükellefleri tarafından yaptırılacak yapım işlerinde KDV Tevkifatı şöyle uygulanmalıdır:

Yapım İşleri

Yapım İşini Yaptıran Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yapım İşini Yaptıran KDV Mükellefleri

KDV Dahil 5 Milyon TL’nin Altında Olan Yapım İşleri

4/10 Oranında KDV Tevkifatı Var

KDV Tevkifatı Yok

KDV Dahil 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Yapım İşleri

4/10 Oranında KDV Tevkifatı Var

4/10 Oranında KDV Tevkifatı Var

 

 

 

A-Yapım İşlerinde KDV Tevkifatını Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapmak Zorundadır?

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında Kısmi KDV Tevkifatı yapmak zorunda olan alıcılar tek tek belirlenmiş olup, bu alıcılar şunlardır:

1- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum Ve Kuruluşlar, İl Özel İdareleri Ve Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler, Belediyelerin Teşkil Ettikleri Birlikler İle Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,

2- Yukarıda Sayılanlar Dışındaki, Kanunla Kurulan Kamu Kurum Ve Kuruluşları,

3- Döner Sermayeli Kuruluşlar,

4- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

5- Kanunla Kurulan Veya Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Ve Yardım Sandıkları,

6- Bankalar,

7- Büyükşehir Belediyelerinin Su Ve Kanalizasyon İdareleri,

8 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

9- Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar,

10- Türkiye Varlık Fonu İle Alt Fonlara Devredilen Kuruluşlar,

11 - Organize Sanayi Bölgeleri İle Menkul Kıymetler, Vadeli İşlemler Borsaları Dahil Bütün Borsalar,

12- Yarıdan Fazla Hissesi Doğrudan Yukarıda Sayılan İdare, Kurum Ve Kuruluşlara Ait Olan (Tek Başına Ya Da Birlikte) Kurum, Kuruluş Ve İşletmeler,

13- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’Nde İşlem Gören Şirketler,

14- Kalkınma Ve Yatırım Ajansları,

15- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri,

16- Sendikalar Ve Üst Kuruluşları,

17- Vakıf Üniversiteleri

18- Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri,

Yukarıda sayılan belirlenmiş alıcılara  yapılacak yapım işlerinde, yapım işi bedeli ne olursa olsun alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması şarttır.

Örnek-1:

(A) İnşaat A.Ş., 01.03.2021 tarihinde Karayollarından yol ihalesi almış olup, ihale bedeli KDV Hariç 3.000.000.-TL, KDV Dahil 3.540.000.-TL’dir. Hakediş faturası aşağıdaki gibi düzenlenir:

     İşin Cinsi

Tutarlar

…………Yolu Yapım İşi Bedeli

3.000.000

Hesaplanan KDV

540.000

Tevkif Edilen KDV (540.000x4/10)

216.000

Tahsil Edilen KDV (540.000x6/10)

324.000

B- Fabrika Binası Yaptıran Firmalar, Neden KDV Tevkifatı Yapmak Zorundadır?

KDV mükelleflerine bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL ve üzerinde yapılacak yapım işlerinde (inşaat taahhüt işlerinde) alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Buna göre, KDV mükelleflerine bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL altında yapılacak yapım işlerinde (inşaat taahhüt işlerinde) alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

KDV tevkifatına tabi olan özel sektör  yapım işlerine şu işler örnek verilebilir:

1- Fabrika Binası İnşaatı

2- Konut İnşaatı

3- İşyeri İnşaatı

4-İş Merkezi İnşaatı

5- Otel İnşaatı

6- Hastane İnşaatı

7- Okul İnşaatı

8 – Spor Merkezleri İnşaatı

9-Öğrenci Yurdu İnşaatı

10- Alt Yapı İnşaat İşleri

11- Sulama İşleri

12 – Enerji Santralleri

13- Dekapaj İşleri

14- Restorasyon İşleri

15- Isıtma ve Soğutma Sistemleri

16- Çevre Düzenlemeleri

17- Bakım ve Onarım

18-Montaj ve Demontaj İşlemleri

19- Sondaj, Yıkma, Güçlendirme İşleri

Örnek-2:

(C) Halı A.Ş., fabrika binası yaptırmak için 10.03.2021 tarihinde (B) İnşaat A.Ş., ile sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 4.000.000.-TL, KDV Dahil 4.720.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’nin  altında olduğundan, (C) Halı A.Ş. tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

(B) İnşaat A.Ş. tarafından, (C) Halı A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

     İşin Cinsi

Tutarlar

Fabrika Binası Yapım İşi Bedeli

4.000.000

Hesaplanan KDV

720.000

Tevkif Edilen KDV

-

Tahsil Edilen KDV

720.000

Örnek-3:

(D) Hastane A.Ş. ‘nin hastane binası inşaat işi tamamlanmış olup, ısıtma ve soğutma işi için 12.03.2021 tarihinde (Y) Soğutma A.Ş., ile sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 10.000.000.-TL, KDV Dahil 11.800.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’nin üstünde olduğundan, (D) Hastane A.Ş tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmalıdır.

(Y) Soğutma A.Ş.,  tarafından, (D) Hastane A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

     İşin Cinsi

Tutarlar

(D) Hastane A.Ş. Isıtma ve Soğutma İşi

10.000.000

Hesaplanan KDV

1.800.000

Tevkif Edilen KDV (1.800.000x4/10)

720.000

Tahsil Edilen KDV (1.800.000x6/10)

1.080.000

Örnek-4:

(K) İplik A.Ş. ‘nin fabrika binası inşaat işi tamamlanmış olup, makine montaj işi için 15.03.2021 tarihinde (L) Makina A.Ş., ile sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşme bedeli KDV Hariç 6.000.000.-TL, KDV Dahil 7.080.000.-TL’dir.

Yapım işi bedeli (KDV Dahil) 5 Milyon TL’nin üstünde olduğundan, (K) İplik A.Ş tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmalıdır.

(L) Makina A.Ş.,  tarafından, (K) İplik A.Ş.’ne düzenlenecek fatura şöyle olmalıdır:

     İşin Cinsi

Tutarlar

(K) İplik A.Ş. Makine Montaj İşi

6.000.000

Hesaplanan KDV

1.080.000

Tevkif Edilen KDV (1.080.000x4/10)

432.000

Tahsil Edilen KDV (1.080.000x6/10)

648.000

Kaynakça:

     Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

Yasal Dayanak

16.02.2021 - 31397

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 35 Seri Numaralı Tebliğ

19.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM