YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDava Aşamasındaki Vergi Borçlarının Ne Kadarlık Kısmı Silinir?

7256 Sayılı Kanununun 3/13.Maddesi ile dava aşamasında olan vergi borçları için kısmi af getirilmiştir. Buna ilişkin açıklamalar 7256 Sayılı Tebliğin ( C ) bölümünde yapılmış olup, özetle şöyledir:

A-Dava Aşamasındaki Vergi Borçlarının Ne Kadarlık Kısmı Silinir?

213 sayılı Kanunun “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379 uncu maddesinde “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda;

1. Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Dava aşamasındaki vergi borçlarının silinecek ve tahsil edilecek oranları aşağıdaki tabloya alınmıştır:

Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar Silinecek Oran (%) Tahsil Edilecek Oran (%)
Kaldırılan Vergi Aslı 40 60
Tasdik Edilen Vergi Aslı 0 100
Kaldırılan Vergi Aslı Aslına Bağlı Vergi Ziyaı Cezası 100 0
Tasdik Edilen Vergi Aslı Aslına Bağlı Vergi Ziyaı Cezası 25 75
Kaldırılan Diğer Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük 75 25
Tasdik Edilen Diğer Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük 25 75

B-Müracaatlar Ne Zamana Kadar ve Nereye Yapılır?

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen firmaların, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekir.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır

Örnek:

(T) Halı A.Ş. hakkında 2019/Haziran dönemi ile ilgili olarak yapılan bir vergi incelemesi ve istinaf yolu açık olmak üzere yargılama sonucunda şu işlemler gerçekleşmiştir:

Tarh ve Dava İşlemleri Tutar (TL)
Tarh Edilen KDV 1.000.000
Vergi Ziyaı Cezası 1.000.000
Vergi Mahkemesinde Tasdik Edilenn KDV 600.000
Vergi Mahkemesinde Kaldırılan KDV 400.000
Vergi Mahkemesinde Tasdik Edilenn Vergi Ziyaı Cezası 600.000
Vergi Mahkemesinde Kaldırılan Vergi Ziyaı Cezası 400.000

Buna göre silinecek ve tahsil edilecek KDV ve Vergi Ziyaı Cezaları şunlardır:

Silinecek ve Tahsil Edilecek Vergi ve Cezalar Silinecek Tutar (TL) Tahsil Edilecek Tutar (TL)
Vergi Mahkemesinde Tasdik Edilenn KDV 0 600.000
Vergi Mahkemesinde Kaldırılan KDV 400.000%40=160.000 400.000%60=240.000
Vergi Mahkemesinde Tasdik Edilenn Vergi Ziyaı Cezası 600.000%75=450.000 600.000%25=150.000
Vergi Mahkemesinde Kaldırılan Vergi Ziyaı Cezası 400.000 0

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
17.11.2020-31307 7256 Sayılı Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda Kanun
27.11.2020-31317 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

01.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM