YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comMali Mühürün Çalınması Halinde Satış Faturası Nasıl Düzenlenir?

Bir mükellef tarafından Adana Vergi Dairesi Başkanlığına verilen bir özelge talep formunda;

1-E-fatura sistemine kayıtlı mükellef olduğu,

2-İş merkezinize hırsız girdiği, muhasebe servisinde bulunan bilgisayarlar üzerinde takılı bulunan mali mühür flash diskinin bu bilgisayarlar ile birlikte çalındığı, güvenlik güçleri tarafından gerekli tutanakların tutulduğu ve ayrıca vergi dairesine durumun bildirildiği,

3-GİB ile yapılan görüşmeler sonucunda geçici şifre verildiği, bu şifre ile sadece gelen e-faturaları görülebildiği, mali mühür olmadan e-fatura düzenlenemediği,

4-TÜBİTAK’tan mali mühür talebinde bulunulduğu ve belirli bir süre sonra mali mührün geldiği,

5-Ticari hayatın devam etmesi nedeniyle mali mühür gelinceye kadar  bu süre içende e-fatura düzenleme imkanının olmadığı, bu bakımdan kağıt ortamında fatura düzenlendiği,

6-Düzenlenen kağıt faturaların sistemde görünmemesi nedeniyle KDV iadesi alan alıcı firmaların iade işleminin yapılmadığı,

Belirterek;

1-Kağıt ortamında düzenlenen faturaların tekrar aynı tarih ve aynı tutar üzerinden sistemden düzenlenip düzenlenmeyeceği,

2-Geriye dönük e-fatura düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmayacağı,

3-Kağıt ortamında düzenlenen faturaların iptal edilip edilmeyeceği,

4-Mali mührün çalınmasının, kaybolmasının mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı ve kendi iradeleri dışında gerçekleşen söz konusu olaylarda hangi yolun izleneceği,

Konularında Vergi Dairesi Başkanlığınddan görüş talep edilmiştir.

416, 421, 424, 447,448,454 ve 461  sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.     

 Buna göre;

1-Mali mührün çalındığının ve başka bir mali mühre sahip olunmadığının, ispat veya tevsik edilmesi şartlarıyla, söz konusu olayın anılan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında mücbir sebep sayılması yerine 397 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre "mükellefin kendi sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumları" içerisinde mütalaa edilmesi mümkün bulunmakta olup bu durumda yeni mali mühür temin edilene kadar kağıt fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

2-Mali mühür temin edilinceye kadarki süreçte düzenlenen kağıt faturalar vergi mevzatı açısından hukuken geçerli fatura olarak kabul edilmekte ve yerine elektronik faturanın düzenlenmesi gerekmemektedir.

3-Belirtilen şartlar altında düzenlenmiş ve hukuken geçerliği bulunan kağıt faturaların KDV indiriminde kullanılmasında yasal bir engel bulunmamaktadır.

Kaynakça:

Özelge Tarih Ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı
14.12.2016-31977385 Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

 

03.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM