YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDahilde İşleme Rejiminde Döviz Kullanım Oranı Nasıl Hesaplanır?

A-Dahilde İşleme Rejiminde Döviz Kullanım Oranı Nasıl Hesaplanır?

Döviz kulanım oranı, şartlı muafiyet çerçevesinde firmaların gerçekleştirdikleri ithalatın CIF bedelinin, FOB ihracat bedeline oranıdır.

                                               CIF İthalat Bedeli

Döviz Kullanım Oranı =---------------------------------

                                               FOB İhracat Bedeli

B-Sektörel Bazda Döviz Kullanım Oranları:

Sektörler Döviz Kullanım Oranı (%)
Tekstil 65
Konfeksiyon 70
İkincil İşlem Görmüş Tarım Ürünleri 100
Diğer Sektörler 80

C- Döviz Kullanım Oranlarına Uymayan Firmalara Ne Kadar Ceza Kesilir?

Örnekler

Sektörler CIF İthalat Bedeli ($) FOB İhracat Bedeli ($) Sonuç
Tekstil Firması 650.000 900.000 DKO=%72, 100 Bin Dolar Eksik  İhracat 
Konfeksiyon Firması 700.000 1.000.000 DKO=%70, Tam İhracat 
İkincil İşlem Görmüş Tarım Ürünleri Firması 1.000.000 1.000.000 DKO=%100 Tam İhracat 
Halı İmalatçısı Firma 800.000 1.000.000 DKO=%80, Tam İhracat 
Bitkisel Yağ Üretici Firma 800.000 900.000 DKO=%88, 100 Bin Dolar Eksik  İhracat 
PVC İmalatçısı 800.000 1.000.000 DKO=%80, Tam İhracat 

Yukarıdaki örneklerde adı geçen Tekstil, Bitkisel Yağ firmalarından, eksik ihracat yapıldığı için eksik yapılan ihracata isabet eden tutar üzerinden Gümrük Vergisi ve KDV cezalı olarak tahsil edilir.

D- Döviz Kullanım Oranları Ne Kadar Değiştirildi?

İhracat:2020/10 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1-(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

3- Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanır.

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
29.05.2020-31139 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2020/10)

01.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM