YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comGeçici Vergi İçin Hangi Hallerde İntaç Değil İhracat Faturası Tarihi Esas Alınır?

Halı imalatı ve ihracatı yapan bir firma tarafından;

1-İhracat faturasının 06/09/2018 tarihinde düzenlendiği,

2- İhracat konusu malların, 06/09/2018 tarihinde ihracatçının Türkiye'deki fabrikasında yurtdışındaki müşteriye FOB şekliyle teslim edildiği ve ithalatçı firmanın tasarrufuna geçtiği,

3- Gümrük çıkış beyannamesinin kapanışının kıymet araştırması sebebiyle 31.12.2018 tarihine kadar yapılamadığı,  bu beyannamenin ancak 10.01.2019 tarihinde kapandığı ve bu tarihte malın gümrük hattını geçtiği(İntaç tarihinin 10.01.2019 tarihi olduğu),

 belirtilerek;

1- İhracat işleminin hangi dönem Kurumlar Vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi gerektiği, İhracat bedelinin 3 üncü dönem kurum geçici vergi beyannamesinde gösterilip gösterilmeyeceği, Gümrük çıkış beyannamesinin 31/12/2018 tarihi itibariyle kapanmaması ve fiili ihracatın 10.01.2019 tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle ihracat hasılatının 2018 hesap dönemi Gelir Tablosunda gösterilip gösterilmeyeceği,

2-Yüklenilen KDV’nin hangi vergilendirme döneminde iadesinin talep edilebileceği,

Sorulmuştur.

Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 19.03.2019 Gün ve 227767 Sayılı Özelgesinde yapılmıştır. Buna göre;

1-Yurtdışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye'deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde alıcı veya adına hareket eden tarafından teslim alınacağının satış akdinde belirlenmiş olması halinde, satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış ve gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu gelirin bu tarihin içinde bulunduğu geçici vergi ve hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekir. Diğer bir ifade ile ihracat hasılatının 01.01.2018-30.09.2018 (3.Dönem) Geçici Vergi ve 2018 hesap dönemi Gelir Tablosunda beyan edilmesi şarttır. FOB teslim şeklinde intaç tarihi değil, ihracat faturası tarihi esas alınmalıdır.

2-İhracatın gerçekleştiği tarih, gümrük beyannamesinin 'kapanma tarihi' olduğundan, mal ihracına ilişkin istisna bu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. D,ğer bir ifade ile, KDV yönünden intaç tarihi esas alınır. Buna göre, ihracat bedelinin Ocak/2019 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekir. Yüklenilen KDV’nin iadesi de bu dönemde talep edilmelidir.

Örnek:

Teslim Şekli İhracat Faturası Tarihi İntaç Tarihi Geçici Vergi Dönemi KDV Dönemi
İhracatçının İş Yeri (İstanbul) 10.12.2019 13.01.2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019(IV.Dönem) Ocak-2020
İthalatçını İş Yeri (Londra) 10.12.2019 13.01.2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 (I.Dönem) Ocak-2020
İhracatçının İş Yeri (İzmir) 20.05.2020 24.07.2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020(II.Dönem) Temmuz 2020
İthalatçını İş Yeri    (Paris) 20.05.2020 24.07.2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020(III.Dönem) Temmuz 2020

Kaynakça

Özelge Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı
19.03.2019 - 227767 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

24.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM