YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com2019 Yılı İhracat Bedelelrinin Dab'a Bağlanması Şart Mı?

İhracatçı firmalarca 2019 yılı ihracatlarıyla ilgili olarak çok sık sorulan bir soru da;

“2019 yılında yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin Döviz Alım Belgesine (DAB’a) bağlanması şart mı?”

Şeklindedir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/56 Sayılı Tebliğ uyarınca 31.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

1-Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez(Madde 1).

2-Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair tebliğ ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir(Madde 8).

3-Dolayısıyla ihracat bedellerinin DAB’a bağlanma zorunluluğu 31.12.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

4-32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/56 Sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 31.12.2019 tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır. Bu nedenle, 31.12.2019 tarihine kadar DAB’a bağlanmayan ihracat bedellerinin de DAB’a bağlanma zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır.

Örnek::

Fiili İhraç Tarihi Dövizin 180 Günde Yurda Getirlmesi DAB
20.06.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
01.07.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
17.08.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
26.09.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
13.10.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
09.11.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
04.12.2019 Zorunlu Zorunlu Değil
08.01.2020 Zorunlu Zorunlu Değil
14.02.2020 Zorunlu Zorunlu Değil

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
31.12.2019 - 30995 (5.Mükerrer) 2019-32/56 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ

14.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM